Харчування і дихання бактерій

Харчування і дихання бактерій

За способами харчування готовими органічними речовинами бактерій ділять на дві групи: сапротрофи (від грец. “Сапроос” – гнилий і “трофеї” – їжа) і паразити. Сапротрофи харчуються органічними речовинами мертвих рослин і тварин, а паразити живуть завдяки живим організмам, у яких паразитують. До сап-ротрофам відносять грунтових бактерій і бактерій, що поселяються на різних рослинних та інших органічних залишках. Паразити – це збудники хвороб людини, тварин і рослин.

Деякі бактерії здатні створювати органічні речовини з неорганічних. Одні з них, наприклад ціанобактерії (від грец, “ціанос” – синій), при утворенні органічної речовини використовують світлову енергію. Інші, наприклад железобактерії, серобактерии, – отримують енергію від перетворення одних неорганічних речовин в інші.

Багато бактерій дихають, поглинаючи кисень і виділяючи вуглекислий газ. Деякі з них живуть в безкисневому середовищі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Харчування і дихання бактерій