Систематика бактерій

Бактерії складають певну групу мікроорганізмів, однак у них є ознаки, які зближують їх з нижчими грибами та з нижчими водоростями, а спірально звиті бактерії (спірохети) коштують ближче до нижчим тваринам організмам. Тому передбачається, що різні групи бактерій мають неоднакове походження, хоча їх прийнято відносити до рослинних організмам.

Систематика (класифікація) бактерій вельми скрутна. Пояснюється це дуже малими і до того ж непостійними розмірами бактерій, простотою їх форм і відсутністю різко виражених зовнішніх ознак, які допомогли б встановити чіткі межі між різними представниками бактерій. Тому єдиної, загальноприйнятої системи підрозділу бактерій не існує. В даний час є кілька класифікацій (і у нас і за кордоном), заснованих на обліку різних зовнішніх і фізіологічних ознак бактерій, а також їх споріднених зв’язків з іншими організмами.
Одна з систематик ділить бактерії на два порядки – шізоміцети (дробящиеся грибки) і актиноміцети (променисті грибки), всередині яких розрізняють сімейства і пологи. В основу розподілу на сімейства взята зовнішня форма бактерій і здатність їх до спороутворення, а в основу розподілу на пологи – положення перегородки при поділі клітини і ступінь звивистості клітини. Нижче розглядається ця систематика з деякими змінами і додаванням порядку миксобактерии.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Систематика бактерій