Вільні коливання. Незатухаючі і затухаючі коливання

Вільними або власними називаються такі коливання, які відбуваються в системі, наданій самій собі, після того як вона була виведена з положення рівноваги.

Прикладом можуть служити коливання кульки, підвішеної на нитці. Для того щоб викликати коливання, потрібно або штовхнути кульку, або, відвівши в сторону, відпустити її. При поштовху кульці повідомляється кінетична енергія, а при відхиленні – потенційна.

Вільні коливання відбуваються за рахунок первинного запасу енергії.

Вільні незгасаючі коливання

Вільні коливання можуть бути незатухаючими тільки при відсутності сили тертя. В іншому випадку первинний запас енергії буде витрачатися на її подолання, і розмах коливань буде зменшуватися.

Як приклад розглянемо коливання тіла, підвішеного на невагомій пружині, що виникають після того, як тіло відхилили вниз, а потім відпустили. Постійний множник k називається жорсткістю пружини і залежить від її розмірів і матеріалу. Знак “-” вказує, що сила пружності завжди спрямована в бік, протилежний напрямку зміщення, тобто до положення рівноваги.

Таким чином, вільні коливання за відсутності тертя є гармонійними, якщо при відхиленні від положення рівноваги виникає пружна сила.

Власна кругова частота є основною характеристикою вільних гармонійних коливань. Ця величина залежить тільки від властивостей коливальної системи (в даному випадку – від маси тіла і жорсткості пружини). Надалі символ ω0 завжди буде використовуватися для позначення власної кругової частоти (тобто частоти, з якою відбувалися б коливання при відсутності сили тертя).

Амплітуда вільних коливань визначається властивостями коливальної системи (m, k) і енергією, повідомленою їй в початковий момент часу.

При відсутності тертя вільні коливання, близькі до гармонійних, виникають також і в інших системах:

    Математичний маятник; Фізичний маятники (теорія цих питань не розглядається).

Фізичний маятник – тверде тіло, що здійснює коливання під дією сили тяжіння навколо нерухомої горизонтальної осі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вільні коливання. Незатухаючі і затухаючі коливання