Коливальний рух

Коливальним рухом (коливаннями) називають всякий процес, який має властивість повторюваності в часі (рис. 1).

Періодичним називається рух, при якому фізичні величини, що характеризують коливальну систему, через рівні проміжки часу приймають одні і ті ж значення.
При періодичному коливальному рух тіло (матеріальна точка) переміщається поблизу стійкого положення рівноваги, відхиляючись то в одну, то в іншу сторону. При цьому через будь-яку точку траєкторії, за винятком крайніх, тіло проходить як в прямому, так і в зворотному напрямку. Отже, відмітною ознакою коливального руху є його зворотність.
Наприклад, механічним коливальним рухом є: рух тіла, підвішеного на нитці (маятник), коливання тіла, підвішеного на пружині (пружинний маятник), коливання струн, вібрації фундаментів будівель.
Таким чином, відмітними ознаками коливального руху є: 1) повторюваність руху; 2) зворотність руху (рух як у прямому, так і в зворотному напрямку).
Для існування механічних коливань необхідно:
наявність сили, яка прагне повернути тіло в положення рівноваги при малому зміщенні з цього положення;
досить мале тертя в системі, оскільки, в іншому випадку, коливання швидко затухнуть або взагалі не виникнуть.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Коливальний рух