Урбанізація (причини, ознаки та проблеми)

Міста існують з глибокої давнини. В процесі історичного розвитку їх ряди поповнювалися, самі вони робилися все більшими, досягаючи фантастичних розмірів. Зростання чисельності міст і міського населення є невід’ємну рису розвитку людської цивілізації. У XX столітті почався небувалий ріст великих міст і формування нових міських форм розселення.

Урбанізацією (від лат. Urbs – місто) називається зростання міст, міського населення, підвищення ролі міст, широкого поширення міського способу життя.

Причини урбанізації: високий рівень розвитку промисловості і невиробничої сфери (рекреації), їх інтеграція, розвиток міжнародних відносин, інтенсифікація сільського господарства.

Причини урбанізації:

    Розвиток промислового виробництва. Розвиток невиробничої містоутворююче діяльності. Інтенсифікація сільського господарства. Міжфункціональне взаємодія (інтеграція різних видів діяльності). Вплив світової господарства, розвиток міжнародної торгівлі

Ознаки урбанізації:

    Розвиток мережі міст і збільшення частки міського населення. Розвиток групових форм міського розселення – агломерацій, мегалополісів. Ускладнення функцій міст. Розвиток інфраструктури.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Урбанізація (причини, ознаки та проблеми)