Ресурсна проблема людства

Ресурсна проблема людства

Розвиток людського суспільства в усі віки було пов’язано з використанням різноманітних ресурсів. Природне середовище є місцем проживання людини і джерелом всіх благ, необхідних для його життя та виробничої діяльності. Ступінь використання ресурсів визначається соціально-економічними потребами суспільства.

За 20 століть з надр Землі вилучено корисних копалин більше, ніж за всю історію цивілізації. Тільки за останнє сторіччя споживання викопного палива зросло майже в 30 разів. Обсяг світового промислового виробництва зріс у 50 разів. Причому 3/4 зростання споживання палива і 4/5 збільшення обсягу промислового виробництва відбулося за період з початку 1950-х років.

Для задоволення своїх потреб сучасна людина потребує значно більшої кількості ресурсів, ніж раніше. І перед людством постають серйозні і складні проблеми.

Показник ресурсообеспеченности-це співвідношення між величиною запасів і масштабами їх використання. Причому забезпеченість мінеральними ресурсами виражається кількістю років, на які вистачить розвіданих запасів при їх сучасному використанні; а забезпеченість лісовими, земельними, водними ресурсами визначається їх запасами з розрахунку на душу населення.

У складній системі світового господарства і міжнародного поділу праці економічно розвинені країни виступають в основному споживачами, а що розвиваються-виробниками та експортерами природних ресурсів (мінеральних, лісових та ін.) Такого роду”спеціалізація”пояснюється як рівнем історичного та соціально-економічного розвитку країн світу, так і особливостями розміщення багатьох видів ресурсів на Земній кулі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Ресурсна проблема людства