Федеративна Республіка Бразилія

1. Назвіть відмітні особливості промисловості Бразилії.

Основні риси промисловості Бразилії:

A. Промисловість дає 38% ВВП

B. Велике значення добувної промисловості

C. Провідні галузі – хімічна та нафтохімічна промисловість.

D. Домінування в структурі промисловості галузей важкої промисловості.

2. Як відбилася історія заселення материка на культурі Бразилії?

Для Бразилії характерний складний етнічний склад. Територію заселяли португальські колонізатори. Для роботи на плантаціях привозили рабів з Африки. Таким чином, нинішня культура Бразилії – це симбіоз культур корінного населення, португальців і африканців.

* 3. Порівняйте розвиток сільського господарства Бразилії та Австралійського Союзу. Зробіть висновки.

* І в Бразилії і в Австралійському Союзі сільській господарство відіграє велику роль у структурі економіки. Для Бразилії характерне переважання рослинництва над тваринництвом. Тут цілі плантації кави, цитрусових, какао, бананів. Тваринництво розвинене на півдні в степовій зоні. Вирощують велику рогату худобу. В Австралії з посушливим кліматом тваринництво домінує в структурі сільського господарства. У країні величезна поголів’я овець. В рослинництві вирощування зернових культур. Таким чином, структура сільського господарства в цих країнах обумовлена ​​природними умовами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Федеративна Республіка Бразилія