Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: Мотря, Не вбивай, Батурин, Полтава, З-під Полтави до Бендер. Крутіж. Іван Мазепа – як золота доба Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії – ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО

Мета: подати інформацію про історичну трилогію Б. Лепкого з часів Івана Мазепи; пояснити причину звертання автора до історичних подій XVII-XVIII ст. і особи І. Мазепи; визначити авторську оцінку І. Мазепи як державного діяча, відданого ідеї побудови сильної суверенної держави – України; розвивати навички аналізу тексту художнього твору, аналізувати, систематизувати вивчене; виховувати почуття патріотизму, гордості за видатних діячів Батьківщини.

Теорія літератури: історичний роман (повторення).

Обладнання: текст твору, портрет І. Мазепи, Мотрі Кочубей.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя. Гетьман І. Мазепа – найбільш відомий в Європі та Америці представник України. йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичних твори, 17 творів літературних, 6 скульптур. його особистість зацікавила таких геніїв, як художника Е. Делакруа, письменники В. Гюго, О. Пушкін, композиторів Чайковського, С. Рахманінова та ін.

Сьогодні ми познайомимося з образом Мазепи, таким, яким його бачить Богдан Лепкий.

IІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виступ учні зі стислою характеристикою пенталогії “Мазепа”

Повістей про Мазепу, написаних Б. Лепким, п’ять. І хоч вони послідовно відтворюють хронологію подій, кожна з них має самостійне значення, тому й публікувалася автором окремо.

Головний герой усіх п’яти повістей – український гетьман Іван Мазепа (1639-1709), кінцевою метою політики якого було утвердження державності України.

Повість 1: Мотря

У цій книзі розповідається про кохання юної красуні Мотрі – дочки генерального судді Кочубея, пізніше страченого Мазепою,- і старіючого гетьмана. Дія відбувається на тлі важливих історичних подій.

Видатний український письменник Богдан Сильвестрович Лепкий розмірковує на сторінках свого твору: Чи бувають щасливими люди, яким треба робити вибір між коханням та владою? Читач стане свідком колізій найдраматичнішого у вітчизняній історії кохання – кохання гетьмана Івана Мазепи та Мотрі Кочубеївни.

У цьому творі містяться вдало відтворені реалії сивої давнини у їхній складності та непередбачуваності.

Повісті 2, 3: Не вбивай. Батурин

У книзі дві повісті: “Не вбивай” і “Батурин” з історичної епопеї “Мазепа”. Твір відбиває складність, героїку і трагізм мазепинської доби під час фатальної для України Полтавської битви. Високий патріотизм і зрадництво, героїзм і нікчемність, шляхетність і ницість, людинолюбство і людиноненависництво – усе це в органічному поєднанні з майже документальним описом конкретних історичних осіб і подій не залишить байдужим нашого сучасника, викличе асоціації з сьогоденням у України й українців.

Повість 4: Полтава

У повісті хронологічно продовжено оповідь про життя i діяння славетного гетьмана часів Полтавської битви – до І після її завершення.

Повість 5: З-під Полтави до Бендер. Крутіж

У цих творах – розповідь про найтрагічніші події у житті українського народу – “Руїну” та останні роки гетьманування Івана Мазепи.

2. Виступ учня про Мазепу – історичну особу

3. Робота над характеристикою образу Івана Мазепи

Бесіда з учнями за змістом твору

Ø Який період життя і діяльності Мазепи як Гетьмана відбився в романі “Мотря”? (Останні роки життя і гетьманування)

Ø Чи випадкове це? (Ні, бо саме в цю пору Мазепа виявив свої сокровенні задуми, свою громадянську позицію і очолив національно-визвольний рух за створення української держави.)

Ø Які іпостасі особи Мазепи відтворені в романі? (Політик, володар, дипломат, полководець, звичайна людина – син, коханець)

Ø Схарактеризуйте історичні умови, коли Мазепа прийшов до влади? (Україна розшматована між Росією та Польщею, виснажена постійними війнами, не було єдності між самими українцями)

Ø Які риси характеру, мрії, бажання плани Мазепи привели його, за Лепким, до гетьманської булави? (Бажання “поставити Україну на власні ноги”, зробити гетьманську владу незалежною і здорова амбітність)

Ø Скільки років Мазепа був українським гетьманом? (21 рік)

Ø Що можна сказати про наслідки правління Мазепи? (Фактично були об’єднані землі правобережної та лівобережної України, укріпилася гетьманська влада, приборкано анархію).

Ø “Життя не довіряти навчило. Лиш хитрістю, лиш увагою великою можна в нас пробиватися вперед”. Прокоментуйте це висловлювання Мазепи. Це свідчить про його хитрість чи дипломатію?

Ø Що було кінцевою метою політичної діяльності Мазепи? Чому? Відповідь аргументуйте цитатами з твору. (Визволення з-під московського ярма)

Ø Який прийом, використаний автором, на ваш погляд, найкраще розкриває особистість гетьмана? Чому? (Внутрішні монологи)

Ø На яких рисах характеру Мазепи акцентує увагу Б. Лепкий? Наведіть приклади (Доброта, людяність, здатність до співпереживання)

Ø Знайдіть цитати до характеристики образу Мазепи. Зверніть увагу, як головного героя характеризують представники різних соціальних верст, національностей і позицій.

Ø Якими були політичні стосунки російського гетьмана і російського царя?

Ø Якими були стосунки гетьмана і козацької старшини?

Проблемне питання: як на вашу думку: наскільки співпадає образ літературного героя – гетьмана Мазепи з його реальним прототипом?

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Фронтальне опитування

Ø Які роботи і чому проводив гетьман на фортеці?

Ø Що думав і відчував Мазепа, спостерігаючи знущання над будівниками?

Ø Прокоментуйте епізод заступництва Мазепи за молодого козака і розмову з помираючим дідом.

Ø Чому саме матері розповів гетьман про свій намір одружитися з Мотрею Кочубеївною?

Ø Що додає до розуміння образу гетьмана інтер’єр його кімнат?

Ø Мазепа-людина і Мазепа-гетьман – це та сама особа?

Ø Чому Мазепа не був ні з ким до кінця відвертим?

Ø Як висловлюються про гетьмана інші персонажі?

2. Творче завдання: складіть словниковий диктант “Постать гетьмана Мазепи”

Любитель філософії і мистецтва, просвітник і меценат, лагідний і м’який, мудрий та дипломатичний, досвідчений політик, уважний син, ніжний коханець, добрий, здатний до співчуття, патріот і гуманіст, національний герой, складна і неординарна особистість, хитрий, передбачливий та обережний.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

□ Я вважаю події роману актуальними у наш час тому, що…

□ Постать Мазепи – героя роману, мене вразила тим…

□ Мені імпонують такі риси Мазепи – літературного героя як…

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал уроку за допомогою конспекту.

2. Складіть сенкан “Мазепа”.

3. Дати відповідь на питання: “чому роки правління Івана Мазепи вважають “золотою добою” Гетьманщини.

4. Знайдіть у романі описи степу.

5. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення “Образ степу в українській літературній традиції та українському фольклорі”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: Мотря, Не вбивай, Батурин, Полтава, З-під Полтави до Бендер. Крутіж. Іван Мазепа – як золота доба Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії – ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО