ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ – НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ – ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

“ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ” – НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ

Ти вже знаєш, що літопис – це твір, у якому розповідь велася за роками. Слово літопис утворено від двох слів – літо, що в давньоруській мові означало рік, та писати.

Над літописами в Русі-Україні працювали ченці, які збирали та переповідали відомості про різноманітні події в житті країни. Єдиного автора літопису не було. Часто кілька ченців брали участь у написанні твору.

Літописи розповідали про князів, важливі події в житті країни. За літописами сучасні вчені дізнаються про те, чим жили наші предки у стародавні часи. Тому літописи є пам’ятками історії. Але мова літописних оповідей яскрава та емоційна, в них автори використовували художні засоби. Тому літописи є разом із тим зразками словесного мистецтва.

Найдавніший літопис у Русі-Україні – “Повість минулих літ”. Він був написаний у Києві на початку XII століття. Це історична та літературна пам’ятка нашого народу. У ньому розповідається про діяння князів, а також використано народні перекази й легенди.

Вважають, що над літописом “Повість минулих літ” працював талановитий чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. Прізвище Нестора не відоме, тому поширене його ім’я нині – Нестор Літописець.

1. Який твір називають літописом?

2. Коли створено перші літописи?

3. Хто брав участь у написанні літописів у Русі-Україні?

4. Чому давньоруські літописи є історичною та літературною пам’ятками нашого народу?

5. Що ти знаєш про “Повість минулих літ” та його автора?

Нестор Літописець. Скульптор М. Антокольський
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ – НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ – ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ