ЗАСПІВ – ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (1878-1944) – ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

(З книжки “Княжа Україна”) (Уривки)

Заспіваю вам не пісню

Про стару старовину,

Розкажу я вам не казку,

А бувальщину одну.

Розкажу вам про минуле,

Що вже мохом поросло,

Що, нащадками забуте,

За водою поплило.

Перед вами стародавні

Пройдуть хвилями часи,

Із могил до вас озвуться

Наших предків голоси.

Наших предків, що блукали

По страховищах-лісах,

Що з природою змагались

Тільки з вірою в серцях.

Ах, тоді була живою

Вся природа навкруги

І людину оточали

Духи – друзі й вороги.

У часи ті Бог великий

Не ховавсь в небесній млі,

А усі боги родились

І вмирали на землі.

1 Ярослав Мудрий – син київського князя Володимира (978-1054).

В. Крижанівський. Сгрибог.

Рано вдосвіта на сході

Прокидавсь ясний Дажбог

І ходив-блукав до ночі

Синім степом без дорог.

По зелених пишних луках

Волос пас овець гладких,

Грів їх вовною м’якою,

Одганяв вовків від них.

Над дрімучими лісами,

По пустелі степовій

Бог Стрибог літав на крилах,

Грав на кобзі золотій.

Бог Перун на чорних хмарах

Вічно землю об’їздив,

Часом плакав, як дитина,

Часом сурмами будив.

Часом гнівом його серце

Наливалось, як огнем:

Левом він ревів з-під неба

І погрожував мечем.

А в річках жили русалки,

Хапуни-водяники,

Лісовик свистав у лісі,

І сміялися мавки.

Треба добре було знати

Душі всіх богів земних,

То коритись, то змагатись,

То просити ласки в них.

І змагалася людина,

І вперед невпинно йшла,

Де ясним промінням-цвітом

Дивна папороть цвіла…

…Заспіваю вам не пісню

Про стару старовину,

Розкажу я вам не казку,

А бувальщину одну.

Розкажу вам, як на горах

Славний Київ наш постав,

Як він жив і розвивався,

Як столицею він став…

Хто й коли у ньому княжив

І в який ходив поход,

Хто боровсь за Україну,

За державність, за народ.

В. Крижанівський. Перун

Розкажу вам, як боролись

Наші прадіди колись,

Як за щастя України

Ріки крові розлились.

Розкажу, чому і досі

Чути стогони її

І чому так довго в хмарах

Сонце рідної землі…

Заспіваю вам не пісню

Про стару старовину,

Розкажу я вам не казку,

А бувальщину одну.

Олександр Олесь

1. Оповідач наголошує на тому, що він заспіває (розкаже)

А пісню

Б казку

В легенду

Г бувальщину

2. Прочитайте рядки.

Розкажу вам, як боролись

Наші прадіди колись,

Як за щастя України

Ріки крові пролились.

В уривку використано

А епітет

Б метафору

В гіперболу

Г порівняння

3. Установіть відповідність.

Уривок із твору

Язичницький бог

1 … пас овець гладких,

А Волос

Грів їх вовною м ‘якою,

Б Перун

Одганяв вовків від них.

В Дажбог

2 … на чорних хмарах

Г Стрибог

Вічно землю об’їздив,

Часом плакав, як дитина,

Часом сурмами будив.

3 Над дрімучими лісами,

По пустелі степовій

…літав на крилах,

Грав на кобзі золотій.

4. Який період історії України зображено в книжці Олександра Олеся “Княжа Україна”?

5. Хто такі язичники? З чого видно, що у вірші йдеться про язичництво?

6. Як ви розумієте рядки поезії вже мохом поросло (минуле), за водою попливло (забуте)?

7. Що ви знаєте про мавку, водяника й лісовика? Чому водяників названо хапунами?

8. Якою постає природа України у вірші Олександра Олеся “Заспів”?

9. Як ви розумієте рядки поезії чому так довго в хмарах сонце рідної землі?

10. Прокоментуйте назву першої поезії “Заспів”, з якої починається збірка Олександра Олеся “Княжа Україна”.

11. Уявіть, що вам дали завдання озвучити вірш Олександра Олеся “Заспів”. У яких місцях ви використали б звуки, що передають грім, грозу, сміх, шелест листя, дзвони, свист, дощ, плюскіт води?

12. Намалюйте ілюстрацію до одного з епізодів вірша Олександра Олеся “Заспів” (за бажанням).

1. Прочитайте вірш Олександра Олеся “Ярослав Мудрий”.

2. Випишіть із вірша Олександра Олеся “Ярослав Мудрий” невідомі слова. З’ясуйте їхнє лексичне значення за тлумачним словником.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗАСПІВ – ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (1878-1944) – ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ