Об’єкти правовідносин

Об’єкти правовідносин – різноманітні блага, на досягнення, використання або охорону яких спрямовані дії сторін правовідносини.

Об’єкти правовідносини можна класифікувати наступним чином:

1. Матеріальні блага – конкретні предмети матеріального світу, що представляють собою цінність для учасників правовідносин (речі, гроші, нерухомість).

2. Особисті немайнові блага – життя, здоров’я, особиста недоторканність, честь і гідність людини, таємниця листування, недоторканність житла, ділова репутація організації та ін

3. Духовні блага – задоволення естетичних потреб (відвідування музеїв, театрів, читання літератури, прослуховування музики).

4. Дії – певні види діяльності людей або кінцеві результати цих дій (перевезення людей і вантажів, охорона територій, медичні та освітні послуги, дача показань свідків та ін).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Об’єкти правовідносин