О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу “філософа та скнари” Гобсека – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – I семестр

Мета: допомогти учням усвідомити значення й художні особливості образу Гобсека; розвивати навички аналізування художніх образів, уміння зіставляти літературу й життя, висловлювати та обгрунтовувати свої думки; сприяти формуванню справжніх цінностей, філософського ставлення до життєвих проблем.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; картки із завданнями (для 5-ти груп).

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Образ скнари – це мандрівний образ у світовій літературі: Шейлок у Шекспіра, скнара у Мольєра, скупий лицар у Пушкіна та ін. Образ скупердяя переходить від епохи до епохи, з однієї країни до іншої, маючи певні спільні “родові” риси. А який же лихвар у Бальзака? Про це йтиметься сьогодні на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

Літературний диктант (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Чому Дервіль став близьким другом віконтеси де Гранльє? (Допоміг їй повернути маєтки.)

2. Завдяки чому Дервіль потоваришував із Гобсеком? (Сусідству й розсудливій поведінці)

3. До кого Гобсек вирішив з’‎явитися “як месник, як докори сумління”? (До графині)

4. Яку суму податків сплачує мільйонер Гобсек і пишається цим? (Сім франків)

5. Чому Гобсек любив бруднити килими в багатих будинках? (Щоб дати відчути пазурі Неминучості)

6. Що Дервіль позичав у Гобсека і для чого? (Гроші на купівлю адвокатської контори)

7. Хто є дружиною Дервіля? (Фанні Мальво)

8. Яку справу доручив граф де Ресто Гобсекові та Дервілю? (Передати його майно синові)

9. Що вразило Дервіля в помешканні Гобсека? (Багатство, що гнило.)

10. Кому заповів своє багатство Гобсек? (Дочці своєї небоги)

11. Про що думав в останні години Гобсек, що радив Дервілеві? (Як і де вигідніше продати товари, що були в його домі.)

12. Чому віконтеса де Гранльє віддавала перевагу під час обрання нареченого для Камілли? (Честі та родовитості)

V. Формування вмінь та навичок

1. Слово вчителя

Ім’‎я головного героя повісті Бальзака – Гобсек – не є випадковим. Воно означає те, що є сутністю героя – “живоглот”, “глитай”, “сухоглот”, і розуміти це можна так: Гобсек поглинав, збирав золото, а золото поглинало його.

2. Пошуково-дослідницька робота в групах.

Спостереження над текстом та образом героя (завдання на картках для груп у класі)

I група. Знаходить у тексті портрет Гобсека і відповідає на запитання:

¦ Яким постає перед читачем цей герой?

¦ Які кольори та відтінки використовує автор у змалюванні зовнішності героя? Чому?

¦ З чим порівнюється зовнішність Гобсека? Чому?

¦ Які деталі портрета героя є визначальними?

¦ Як такий опис характеризує героя, показує ставлення до нього автора?

II група. Знаходить опис помешкання Гобсека, відповідає на запитання:

¦ На яких деталях помешкання зосереджується увага читача? Чому?

¦ Чи можна за описом житла визначити рівень статків героя, його характер, ставлення до нього автора?

¦ Про що свідчить опис квартири Гобсека після того, як його не стало?

III група. Знаходить згадки у тексті про родинні взаємини і відповідає на запитання:

¦ Що ми знаємо про родину Гобсека?

¦ Чи має він родичів? Як до них ставиться?

¦ Як це його характеризує?

¦ Чому Гобсек заповідав своє багатство далекій родичці?

IV група. Знаходить у тексті рядки, що висвітлюють характер Гобсека, і відповідає на запитання:

¦ Як лихвар ставився до своїх клієнтів?

¦ У чому Гобсек знаходив задоволення?

¦ Як Гобсек ставився до більшості аристократів? Чому?

¦ Чому Гобсек інакше поставився до Дервіля й Фанні Мальво? Про що це свідчить?

¦ З чого видно, що в головному герої “співіснують двоє людей: скнара і філософ, створіння нице і створіння шляхетне”?

V група. Досліджує життєву філософію Гобсека і коментує висловлювання:

¦ “Що таке життя? Машина, яку приводять у рух гроші”;

¦ “Влада і втіха – хіба не основи нашого нового суспільного ладу?”;

¦ “Я досить багатий, щоб купувати людську совість”;

¦ “У золоті зосереджені всі сили людства”;

¦ “Найтривкіше марнославство – це наше “я””;

¦ “Щастя або в сильних емоціях, які підточують наше життя, або в розмірених заняттях”;

¦ “Краще самому утискувати, ніж дозволяти, щоб тебе утискували інші”;

¦ “Я володію світом. а світ не має наді мною ані найменшої влади”;

¦ “Я читаю в серцях, від мене ніщо не сховається”.

3. Презентація пошуково-дослідницької роботи у групах

4. Інтерактивна вправа “Коло ідей” (узагальнення образу Гобсека)

О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу філософа та скнари Гобсека   ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ   ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ   I семестр

Очікувані відповіді

– Образ суперечливий.

– Переважають негативні риси, особливо наприкінці життя.

– Не обділений почуттям справедливості, негативно ставиться до марнотратства, вад аристократії.

– Смішний у своїй жадібності.

– Романтично-загадковий.

5. Міні-диспут “Багатство, золото в житті героїв Бальзака і в нашому житті”

Ведучий диспуту. У життя героїв повісті “Гобсек” золото, багатство відіграють велику роль. Без них не можуть прожити графи й графині з вищого світу, не може відкрити свою контору адвокат Дервіль і залагодити свої справи навіть Фанні Мальво.

¦ То що ж тоді означає золото? Невже Гобсек має рацію, коли надає йому такого значення?

1-й опонент. Так, без золота, значних коштів важко досягти успіху в суспільстві як у часи Бальзака, так, мабуть, і тепер, у наш час.

2-й опонент. Ідеться про те, яку роль відіграє золото в житті людини. Якщо воно є самоціллю, то має згубний вплив, приводить особистість до деградації, як це трапилося із Гобсеком. Якщо ж кошти є засобом для досягнення успіху в якійсь корисній справі (і для самої людини, і для суспільства), то вони сприяють розвиткові особистості.

3-й опонент. Коли немає особистого щастя, друзів, взаємності в коханні, то мало допомагають навіть значні кошти. Недаремно кажуть, що “й багаті теж плачуть” та ін.

Ведучий диспуту (підсумовує). Мабуть, у нашій суперечці істина знаходиться десь посередині: кожна людина повинна бути забезпеченою на такому рівні, щоб мала змогу гармонійно розвиватися. Саме ж багатство заради багатства користі не приносить.

VI. Домашнє завдання

Для всіх: скласти усний (або письмовий) твір за темою диспуту “Багатство, золото в житті героїв Бальзака і в нашому житті”.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя та творчість Гі де Мопассана.

VII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте речення:

– Найбільше мені сподобалося (запам’‎яталося)…

– Я хотів (-ла) би з’‎ясувати…

– Гобсек – це…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу “філософа та скнари” Гобсека – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – I семестр