Номінальний валовий внутрішній продукт

Номінальний ВВП – це один з основоположних показників економічного становища країни, регіону або окремої області, який виражається у вартості кінцевих послуг, а також товарів в поточних цінах ринку. Таким чином, він залежить від коливань індексу цін і доходів в конкретній економіці. Розрахунковий період номінального ВВП може становити рік, півріччя, квартал або місяць.

Значення номінального валового внутрішнього продукту залежить від декількох факторів і перш за все від коливань індексу цін і доходів. Значення номінального ВВП залежить від різних чинників, найбільш значущий вплив мають коливання індексу цін і доходів. Індекс дуже чутливий до інфляції, яка провокує зростання цін на товари і послуги з одночасним скороченням купівельної спроможності населення. Якщо для економіки країни характерний ріст інфляції, то подібна ситуація автоматично знижує економічні показники. Саме тому показники ВВП співвідносяться з конкретною країною, і не використовуються для визначення міжнародної економіки.

Номінальний і реальний ВВП. дефлятор інфляції

Величина номінального ВВП безпосередньо залежить від економічної ситуації, що протікає в країні. Особливий вплив на ВВП роблять наступні фактори:

Зміни реального рівня виробництва послуг і товарів в конкретній державі;
коливання рівня поточних ринкових цін.

Розрахунки за даним макроекономічним показником ведуться за встановлений період – бюджетний рік, який відповідає календарному. Показник номінального валового продукту необхідний для проведення обчислень реального ВВП. Різниця між ними полягає в використанні цін базового року, а не поточного.

Причини зростання ВВП

Розрахунки номінального валового продукту виробляються статистичними органами на підставі затверджених методик. Загальний його обсяг обчислюється як вартість всіх споживаних товарів і послуг, яка виражена в національній валюті, помножена на обсяг випуску товарів. Для визначення реального ВВП використовується аналогічна методика. Однак цей показник може визначатися цінами будь-якого року, взятого в якості базису для розрахунків.

Органи статистики щорічно здійснюють підрахунок двох видів ВВП: і реального, і номінального за кожен рік. На підставі цих даних виводиться загальний індекс цін на товари і послуги, які виробляються в країні. У колі фахівців його називають дефлятором ВВП. Даний показник розраховується за тією ж формулою, що і індекс Пааше – його значення виражаються в процентах.

При невеликих темпах інфляції процентні зміни, вищевказаних показників, можна легко визначити за спеціальною формулою. Величина коливань реального ВВП дорівнює різниці змін номінального ВВП і показника загального рівня цін. Однак застосування такого способу обчислень допускається тільки при невеликих коливаннях показників не більше 15-20%. При великих значеннях даних параметрів похибка перевищує допустимий рівень статистичних помилок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Номінальний валовий внутрішній продукт