Морфологічні, молекулярно-генетичні і географічні дані організмів

Аналізуючи викопні рештки організмів, можна спостерігати зміни в еволюції як загального будови родинних організмів, так окремих ознак ознаки. Ступінь подібності або відмінності відображає ступінь філогенетичного споріднення. На жаль, не всі групи живих організмів добре представлені в палеонтологічного літопису.

Тому нерідко для встановлення філогенетичних зв’язків (грец. Phylon – рід, плем’я і genesis – походження) порівнюють ознаки сучасних видів. Так, у ссавців зазвичай порівнюють будову скелета, кількість, розташування і пристрій зубів, у комах – розташування жилок на крилах, у покритонасінних – будова квітки.

Широке поширення набув метод вивчення молекулярних особливостей організмів, особливо порівняльний аналіз нуклеотидних послідовностей. Це універсальна ознака, який є у всіх живих організмів. Про еволюцію видів і інших таксонів свідчать також географічні дані: чим раніше і повніше сталася ізоляція островів або материків, тим сильніше розрізняються заселяють їх живі організми. Острови, ніколи не з’єднувалися з континентами, відрізняються відсутністю одних груп і надзвичайно високим різноманітністю інших.

Серед перших досліджень, які показали спадкоємність видів, що змінюють один одного на Землі, були роботи Володимира Онуфрійовича Ковалевського. По викопних залишках він встановив історію виникнення сучасного коня. Далекі предки сучасної коня років тому жили в лісах і були дрібними всеїдними тваринами з п’ятипалими кінцівками. Потім, приблизно 50 мільйонів в міру зменшення площі лісів в результаті встановлення більш сухого клімату, вони стали поширюватися в степу. Поступово вони стали більшими, змінився їх спосіб життя, вони перейшли на травоїдна харчування. Ці зміни можна було простежити по зміні їх кінцівок, черепів, зубів і т. д. Родинні стосунки між видами виявляються і при порівнянні будови гомологічних органів, тобто органів, що мають спільне походження. Хоча у різних видів вони можуть бути пристосовані до виконання різних функцій і зазнають деяких змін, тим не менш, їх схожість легко виявляється. На противагу цьому аналогічні органи, виконуючи однакову функцію, можуть дуже сильно відрізнятися за будовою, тому що мають саме різне походження. Приклад тому крила комах і крила птахів, які виникли незалежно в різних групах тварин.

Подібність ознак близьких видів забезпечується подібністю їх генів, успадкованих від загального предка. Кожен ген може з часом мутувати. У близьких видів спектр мутацій виявляється схожим. Вперше це явище виявив у рослин наш знаменитий співвітчизник Микола Іванович Вавилов. Він назвав його законом гомологічних рядів спадкової мінливості. Н. І. Вавилов припускав, що цей закон повинен діяти і на тварин. Пізніше його припущення було підтверджено. Єдність походження хребетних тварин виявляється при вивченні їх зародкового розвитку. Початкові стадії розвитку ембріонів виявляються дуже схожими у представників різних класів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Морфологічні, молекулярно-генетичні і географічні дані організмів