Статеве і безстатеве розмноження організмів

Розмноження – це властивість живих організмів відтворювати собі подібних, в основі якого лежить передача спадкової інформації від батьків потомству. Розмноження забезпечує спадкоємність між поколіннями, збільшення чисельності особин у популяції та їх розселення на нові території, існування виду в цілому.

Статеве розмноження здійснюється за допомогою спеціалізованих статевих решіток. На відміну від соматичних клітин тіла, статеві клітини (гамети), мають гаппоідниі (одинарний) набір хромосом. При злитті двох статевих клітин відновлюється диплоїдний (подвійний) набір хромосом. Статеве розмноження має дуже велике еволюційне перевагу перед безстатевим, т. к. засноване на нових комбінаціях генів, що забезпечують пристосування виду до мінливих умов середовища.
Запліднення – це процес сліяянія статевих клітин з утворенням зиготи – диплоїдної клітини, з якої починається індивідуальний розвиток організму. У особин різних видів існують свої особливості запліднення. Мохам і папоротям для запліднення необхідна водне середовище.

У тварин запліднення може бути зовнішнім і внутрішнім. При зовнішньому заплідненні гамети виділяються у водне середовище у великій кількості, т. к. велика їх частина гине. Внутрішнє запліднення забезпечує ббльшую ймовірність зустрічі батьківських гамет.

Жіночі гамети – яйцеклітини, утворюються в статевих органах жіночих особин. У квіткових рослин яйцеклітина утворюється в семяпочках зав’язі, у голонасінних – в насінних зачатки жіночих шишок. Яйцеклітини крупніше спематозоїда, оскільки містять запас поживних речовин, необхідних для зародка. Вони нерухомі. У процесі дозрівання яйцеклітини покриваються оболонками. Їх функція – захист яйцеклітини і зародка від зовнішніх несприятливих впливів. Чоловічі гамети – сперматозоїди, утворюються в сім’яниках-чоловічих статевих залозах. Їх функції складаються в доставці яйцеклітині генетичної інформації і стимуляції її розвитку. Після завершення мейозу чоловіча статева клітина піддається змінам: апарат Гольджі на передньому кінці голівки перетвориться в акросому, що виділяє ферменти для розчинення мембрани яйця; мітохондрії групуються навколо джгутика, утворюючи шийку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Статеве і безстатеве розмноження організмів