Розподіл живих організмів на групи

Вам уже відомо, що при всьому різноманітті живих організмів, пристосованих до перебування в різних умовах середовища, всі вони володіють загальними властивостями живого і всі (крім вірусів) мають клітинну будову. Одні з них – бактерії – складаються з однієї клітини, інші – гриби, рослини і тварини – можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними (див. Рис. 15, § 3).

Навіщо ж вченим знадобилося ділити живі організми на групи?

Проведені вченими дослідження клітинної будови бактерій, грибів, рослин і тварин показали, що клітини цих живих організмів мають відмінності. У клітинах одних організмів є чітко оформлене ядро, в клітинах інших – чітко оформлене ядро ​​відсутня. Уявімо дані, отримані вченими, у вигляді схеми (рис. 17).

Об’єднання організмів в одну систематичну групу відображає не тільки схожість їх будови, але і їх спорідненість, заг “ність походження.

У кожному царстві живої природи спостерігається величезна різноманітність організмів. З плином часу, в процесі історичного розвитку – еволюції – вони пристосовувалися до мінливих умов навколишнього середовища і давали початок все новим і новим формам. Тому в кожному царстві виділяють більш дрібні систематичні групи (рис. 19). Чим дрібніше систематична група, тим більше подібних ознак у її представників.

Самі “близькі родичі” об’єднані в один вид – групу особин, що мають подібні ознаки і дають при схрещуванні плідне потомство. За кількістю видів, що існують у природі, судять про різноманіття живої природи.

Вважають, що в даний час на нашій планеті живе не менше 100 тис. Видів грибів, більше 350 тис. Видів рослин, 1,5-2 млн видів тварин. Кількість видів бактерій, що існують на планеті, ученим встановити вкрай важко. Це пов’язано з тим, що при зміні умов навколишнього середовища багато бактерії можуть змінювати форму і проявляти інші властивості. Вчені вважають, що кількість видів живих організмів, що населяють планету, в три рази більше, ніж відомо науці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розподіл живих організмів на групи