Модель світоустрою Всесвіту

Модель світоустрою, як гармонійна цілісна структура Космосу, була надана вченим, кандидатом фізико-математичних наук Н. А. Кирпичникова у доповіді на конференції: “Енергоінформаційна структура світу і його зв’язку” на VII Міжнародному науковому Конгресі в 2004 році [3] і грунтується на системі восьми постулатів:
1. Всесвіт, будучи єдиним цілим, представляє сукупність трьох світів: матеріального світу, субстаціонного (фізичного вакууму) світу і тонкого матеріального світу – інформаційного.
2. Субстанційної світ є сполучною реальністю, об’єднуючою матеріальний і тонкий світи в єдине ціле.
3. Всі три світу існують в одному і тому ж просторі і здатні проникати один в одного, існувати одне в одному.
4. Всі три світу ієрархічні в просторі та часі. Час, простір, свідомість і інформація у Всесвіті голографічності.
5. Всі взаємодії світів зводяться до двох категорій: енергії та інформації.
6. У Всесвіті передача енергії та інформації здійснюється зі швидкостями, що забезпечують її стійкість в цілому.
7. Об’єкти, елементи і способи взаємодій у всіх трьох світах, що не однакових, але функціонально подібних здійснюють взаємодію функціонально однаково.
8. Крім стану спокою, існує два види руху: поступальне і обертальний.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Модель світоустрою Всесвіту