Еволюція Всесвіту. Сучасні космологічні моделі

У класичній науці панувала теорія стаціонарного Всесвіту: вона завжди була майже такою ж, як зараз. Сучасні космологічні моделі Всесвіту базуються на загальній теорії відносності Ейнштейна, згідно з якою метрика простору і часу визначається розподілом гравітаційних мас у Всесвіті, властивості якої обумовлені насамперед середньою щільністю матерії.
Сучасна космологія будує моделі Всесвіту виходячи з рівняння тяжіння із загальної теорії відносності А. Ейнштейна. Воно має багато рішень. Першу модель розробив сам А. Ейнштейн в 1917 р Ця модель має стаціонарний характер: Всесвіт стаціонарне, нескінченна в часі і безмежна в просторі. У 1922 р російський математик і геофізик А. А. Фрідман дав своє рішення рівняння загальної теорії відносності А. Ейнштейна, що має три варіанти. У разі, коли середня щільність речовини і випромінювання дорівнює критичної величини, то світовий простір є евклідовим і Всесвіт необмежено розширюється від початкового точкового стану. Якщо ж середня щільність менше критичної, то простір володіє геометрією М. І. Лобачевського і так само необмежено розширюється. І, по-третє, якщо щільність більше критичної, простір Всесвіту виявляється рімановим, розширення Всесвіту на певному етапі змінюється стиском і триває аж до точкового, сингулярного стану.
Як показують об’єктивні дані, щільність Всесвіту менше критичної, т. Е. Більш ймовірна модель другого типу з часом М. І. Лобачевського і нескінченним розширенням. Розширення Всесвіту вважається встановленим фактом в результаті виявлення ефекту К. Доплера, червоного зсуву – зміщення ліній у спектрі джерела випромінювання в бік червоної частини спектра в порівнянні з лініями еталонних спектрів. Червоне зміщення виникає, коли відстань між джерелом випромінювання і його приймачем збільшується (ефект К. Доплера).
У 1929 р Е. П. Хаббл виявив, що всі галактики рухаються від нас зі швидкістю, зростаючої пропорційно відстані, що також переконливо свідчить про розширення Всесвіту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Еволюція Всесвіту. Сучасні космологічні моделі