Вивчення Всесвіту: від Коперника до наших днів

Питання 1. Як усвідомлювали Всесвіт древні люди?

Довгий час центром Всесвіту вважалася Земля. Стародавні індійці вважали, що Земля пласка і спирається на спини гігантських слонів, які, у свою чергу, покояться на черепасі. Величезна черепаха стоїть на змії, яка уособлює небо і як би замикає земний простір. Інший бачилася Всесвіт народам, які живуть на берегах річок Тигр і Євфрат. Земля, на їхню думку, це гора, яку з усіх боків оточує море. Над ними у вигляді перекинутої чаші розташовано зоряне небо.

Аристотель запропонував свою модель будови Всесвіту, або систему світу. У центрі Всесвіту, на думку вченого, розташована нерухома Земля, навколо якої обертаються восьмій небесних сфер, твердих і прозорих (у перекладі з грецької “сфера” – куля). На них нерухомо закріплені небесні тіла – планети, Місяць, Сонце, зірки. Дев’ята сфера забезпечує рух всіх інших сфер, це – двигун Всесвіту.

Питання 2. Чим система світу, створена Коперником, відрізнялася від системи світу з Птолемею?

Основна відмінність полягає в тому, що у Коперника в центрі світу знаходиться Сонце, а Земля обертається навколо нього. У Птолемея ж в центрі світу розташовується Земля.

Питання 3. Які заслуги Дж. Бруно у розвитку поглядів про Всесвіт?

Італійський вчений Джордано Бруно (1548-1600) вважав, що Всесвіт нескінченний, вона не має і не може мати єдиного центру. Сонце – центр Сонячної системи. Але саме воно – одна з безлічі зірок, навколо яких обертаються планети. Можливо, думав Дж. Бруно, на них теж є життя. Та й Сонячна система поки повністю не вивчена, не виключено, що в ній існують ще не відкриті планети.

Питання 4. Який внесок вніс Галілей у вивчення будови Всесвіту?

У своїх спостереженнях за небесними тілами Галілей вперше використав телескоп, який виготовив самостійно. Кращий телескоп Галілея давав збільшення всього лише в 30 разів. Але й цього було достатньо, щоб побачити нерівності на поверхні Місяця і темні плями на Сонці. Сонячні плями не залишалися нерухомими, вони переміщалися по його поверхні, але завжди в одну сторону. Напрошувався висновок, що Сонце обертається навколо власної осі. Найбільше вразило сучасників відкриття Галілеєм супутників Юпітера. Це доводило, що не тільки навколо Землі можуть звертатися небесні тіла.

Питання 5. Яку модель Всесвіту пропонує сучасна наука?

Сучасна наука припускає таку модель Всесвіту. Наша Земля входить до складу Сонячної системи, яка є частиною галактики (гігантського скупчення зірок). Наша та інші галактики, в свою чергу, утворюють скупчення галактик, а вони – сверхскопленія. Світ Всесвіту дуже різноманітний і містить незліченну кількість небесних тіл і їх систем.

Питання 6. Що таке галактика?

Галактика – це гігантське скупчення зірок, що рухаються навколо загального центру.

Питання 7. Порівняйте систему світу Коперника (див. Рис. 44) і сучасну модель Всесвіту (див. Рис. 51), знайдіть риси подібності та відмінності.

У моделях в центрі Сонячної системи знаходиться Сонце, планети розташовані в тому ж порядку, обертаються навколо Сонця і навколо власної осі.

Різниця в тому, що у Коперника всі зірки нерухомі і утворюють сферу, яка обмежує Всесвіт.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Вивчення Всесвіту: від Коперника до наших днів