Локалізація функцій у корі півкуль великого мозку

У корі півкуль великого мозку відбувається аналіз усіх подразнень, які надходять з навколишнього зовнішнього і внутрішнього середовища. Тут розташовуються центри, що регулюють виконання певних функцій. І. П. Павлов розглядав кору великого мозку як сукупність кіркових кінців аналізаторів. Кожен аналізатор складається з трьох частин: периферичної, яка сприймає енергію зовнішнього роздратування і перетворює її в нервовий імпульс; проводить шляху, по якому нервовий імпульс слід до нервового центру; коркового кінця аналізатора, розташованого у відповідних ділянках кори великого мозку, де відбувається вищий аналіз і виникають відчуття.

У корі великого мозку розрізняють ядро коркового аналізатора з найбільш щільним розташуванням нервових клітин і розсіяні клітинні структури навколо ядра. У ядрі відбувається вищий аналіз і синтез, а в зоні розсіяних клітин; – більш простий аналіз.

У чутливі зони кори надходять імпульси від органів чуття, шкіри, внутрішніх органів, м’язів, сухожиль. При порушенні нервових клітин цих зон здійснюється аналіз периферичних подразнень і виникають відчуття. Такі зони вважають центральними відділами аналізаторів.

Розглянемо локалізацію ядер деяких аналізаторів. Ядро коркового аналізатора загальної чутливості розташовується в задній центральній звивині, ззаду від центральної борозни. До нервовим клітинам цієї зони приходять імпульси від скелетних м’язів, сухожиль, суглобів, а також імпульси від тактильних, температурних та інших рецепторів шкіри. У праве півкуля надходять імпульси від лівої половини тіла, а в ліве – від правої. У людини найбільшу площу в корі задньої центральної звивини має чутлива область кисті і мовного апарату (рис. 54).

Ядро зорового аналізатора розташовується в потиличній частці кори, по краях і в глибині шпорной борозни. У цю зону надходять імпульси від рецепторних клітин сітківки ока. Тут здійснюється вищий аналіз надійшли до неї зорових імпульсів.

Локалізація функцій в корі півкуль великого мозгаЯдро слухового аналізатора розташовується в скроневій області, в корі верхньої скроневої звивини. У неї приходять імпульси від рецепторів равлики внутрішнього вуха, і тут відбувається аналіз вступників в цю зону звукових імпульсів, в тому числі і усного мовлення.

Ядра смакового і нюхового аналізаторів розташовуються в основному в старій корі гіпокампу та давньої корі нюхового горбка, а також у новій корі лобової частки. До них приходять імпульси від смакових рецепторів стінок порожнини рота і нюхових рецепторів слизової оболонки порожнини носа. У цих ділянках кори виникають нюхові і смакові відчуття. Ядро рухового аналізатора розташоване в корі передньої центральної звивини, допереду від центральної борозни (рис. 55). Порушення нервових клітин цієї зони забезпечує довільні рухи людини. Тут в V шарі кори знаходяться особливо великі нервові клітини, аксони яких утворюють спадні рухові провідні шляхи. Ці спадні рухові шляхи називають пірамідними відповідно до пірамідної формою клітин, від яких ці шляхи беруть свій початок.

Нервові волокна пірамідних провідних шляхів закінчуються на нейронах рухових ядер стовбура головного мозку і передніх рогів спинного мозку. Аксони нервових клітин рухових ядер у складі черепних і спинномозкових нервів направляють до скелетних м’язів тіла.

Відростки нервових клітин рухової зони кори півкуль великого мозку підходять і до підкіркових ядер, і ядрам середнього мозку, здійснюючи контроль за мимовільними і автоматичними рухами. У корі півкуль великого мозку людини виділяють також ядра, які виконують функції центрів мови – усній, письмовій.

Руховий центр усній і письмовій мові знаходиться в корі лобової частки, поруч з ділянками рухової кори.

Ядра слухових і зорових образів мови (розуміння слів чужої мови, словесного позначення предметів і дій та ін) розташовані поруч з ядрами аналізаторів слуху та зору.

Слід особливо відзначити, що мовні центри у правшів розташовані в лівій півкулі великого мозку, а у лівшів – у правій півкулі. Ці центри мови називають також асоціативними зонами, оскільки в них відбувається вищий аналіз надійшла в мозок інформації у вигляді слів – усних або письмових. Саме в корі півкуль великого мозку ці словесні позначення зіставляються, асоціюються із зоровими і звуковими картинами навколишнього середовища. У корі центри мови (асоціативні зони) з’єднані один з одним за допомогою асоціативних провідних шляхів. За допомогою цих провідних шляхів надійшла в кору різного роду інформація аналізується і на її основі формуються цілісні уявлення про почуте і побачене (у вигляді слів). Наприклад, в асоціативних зонах відбувається розуміння прочитаного або усного мовлення, впізнавання предметів і їх призначення.

При пошкодженні таких асоціативних зон сприйняття світла або звуку зберігається, проте впізнавання світлових образів або звукових асоціацій порушується. Людина може бачити букви і не розуміти, що вони позначають, чути мову і не сприймати значення слів. Кора півкуль великого мозку, функціонуючи як єдине ціле, здійснює процеси обробки чутливої інформації, формує рухові команди, є матеріальною основою вищої нервової діяльності людини. Остання забезпечує індивідуальне пристосування людини до мінливих умов внутрішнього і зовнішнього середовища. Завдяки гнучкій пристосовності до постійно мінливих обстановці організм людини зберігає свою життєздатність і життєдіяльність. Така ситуація можлива завдяки умовним рефлексам, в утворенні яких бере участь кора півкуль великого мозку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Локалізація функцій у корі півкуль великого мозку