КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – О. ПУШКІН, М. ЛЕРМОНТОВ, М. ГОГОЛЬ – ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ. РЕАЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ – 9 клас

До теми “Від романтизму до реалізму. Реалізм як літературний напрям”

1. Коли з’являється реалізм?

2. Назвіть характерні риси реалізму.

Реалізм – літературний напрям, який характеризується правдивим, об’єктивним зображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. У центрі зображення письменників-реалістів – типовий характер у типових обставинах.

3. Назвіть основну проблему, яка порушується в творах реалістів.

Основна проблема – вплив соціального середовища на формування та еволюцію характеру людини як члена цього суспільства.

4. Який літературний жанр був улюбленим у реалістів.

5. Яких нових героїв вводять реалісти у свої твори?

6. Чи змінився соціальний склад письменства?

Так, у літературу прийшли представники нижчих верств населення та представники інтелігенції за наявності письменників-дворян.

7. Кого вважають засновниками реалістичної прози в російській літературі?

8. Чим був викликаний до життя реалізм?

Розвитком суспільних відносин, реалізм був також своєрідною реакцією на застарілий на той час романтизм.

9. Коли і в творчості яких митців формуються реалістичні традиції російської прози? У 30-40-х роках XIX століття в творчості О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, М. Гоголя.

10. У чому полягає специфіка російської реалістичної прози?

11. У чому особливості зображення героїв російської реалістичної прози?

Російські письменники характери своїх персонажів розкривають у їх розвитку, зумовленому впливом на них соціального середовища. Герої активно намагаються протистояти згубним чинникам цього впливу.

12. Назвіть одну з яскравих особливостей російської прози, яка вирізняла її поміж літератур країн Європи.

Російські письменники часто вдавалися до складних метафізичних та філософських духовних пошуків. Це пошук нових світоглядних засад, на які спиратиметься людська цивілізація в майбутньому.

До теми “О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь”

1. Чому роман Пушкіна “Євгеній Онєгін” називають енциклопедією російського життя? Пушкін показав у романі всі соціальні прошарки суспільства, їх взаємини, побут, погляди, культуру; дав описи природи в різні пори року, створив національний колорит у романі, торкнувся політики і економіки.

2. Який основний конфлікт роману “Євгеній Онєгін” ?

3. Яка жанрова особливість роману?

4. Яка особливість строфічної будови роману?

Роман написано онєгінською строфою – вона складається з простих і поширених трьох катренів (чотиривіршів) і заключної коди – двовірша. Кожний катрен має різне римування: перший – перехресне, другий – парне,, третій – кільцеве. У всіх чотиривіршах чергуються жіночі й чоловічі рими, строфа в цілому і кожний катрен зокрема починається з жіночих закінчень, а заключні два рядки мають чоловічу риму. Схема онєгінської строфи така: абаб ввгг деед єє.

5. Чому Онєгіна називають “зайвою людиною” ?

Онєгін страждає від бездіяльності, від неможливості використати свої сили, знання на щось корисне. Саме тому він почуває себе зайвим у своєму оточенні.

6. Які риси байронічного героя можна виділити в образі Печоріна?

Печорін – самотній бунтар проти засад та законів суспільства, до якого належить. Він вигнанець, який страждає, постійно аналізує свої вчинки, невдоволений собою. Його кохання має трагічний відтінок.

7. Чому Печорін називає себе “моральним калікою” ?

Герой стверджує, що “краща половина душі” його – зсохлася, випарувалася, померла. Він хотів любити весь світ – його ніхто не зрозумів. Він відчуває в собі сили, а не знає для чого. Все його життя – активний пошук сфери застосування цих сил і безрезультатний пошук мети життя.

8. Чи можна назвати Печоріна “зайвою людиною” ?

Так, можна: він усвідомлює те, що народився для якоїсь мети, відчуває в душі великі сили. Але ані мети, ані предмета, на який потрібно ці сили спрямувати, герой не знайшов. Саме тому Печорін руйнує все навколо себе.

9. У чому гуманізм повісті М. Гоголя “Шинель” ?

Гоголь звертає увагу на “маленьку людину”, нічим і ніким не захищену, яка живе безпросвітним життям і майже втратила повагу до себе.

10. Чи могло б життя Башмачкіна бути іншим?

Ні, в тому суспільстві, в якому живе герой, це неможливо: існує класове, соціальне розшарування, табелі рангів тощо. Ці причини автоматично ставлять героя на самий низ соціальної драбини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – О. ПУШКІН, М. ЛЕРМОНТОВ, М. ГОГОЛЬ – ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ. РЕАЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ – 9 клас