ГРОМАДЯНСЬКІ, ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ, РОМАНТИЧНИЙ ПАФОС. “ГЕЙ, НОВІ КОЛУМБИ Й МАГЕЛЛАНИ…”

Мета:

– навчальна: продовжувати роботу з творчим доробком Василя Симоненка, навчати визначати провідні мотиви та ідеї поезії “Гей, нові Колумби й Магеллани”, коментувати художні засоби, з’ясовувати романтичний пафос творів;

– розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, аналізувати її, висловлювати власну думку про патріотизм, почуття власної гідності й самодостатності;

– виховна: виховувати загальнолюдські цінності, уміння відстоювати власну думку. Обладнання: підручник, портрет Василя Симоненка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Учнівські повідомлення

1- й учень. Христофор Колумб (1451-1506). Видатний мореплавець епохи великих географічних відкриттів. Шукаючи шлях до Індії, Колумбздійснив кілька плавань через Атлантичний океан. Про дитячі та юнацькі роки Колумба не збереглося – відомостей.

1476-1485 рр. Колумб жив у Португалії, брав участь у португальських морських експедиціях.

1484 р. Колумб подав португальській королеві проект морської експедиції через Атлантичний океан з метою досягти берегів Азії. Уважають, що основою цього проекту було переконання Колумба в кулястості Землі (тоді ще не загально визначене). Проект було відхилено, і 1485 р. Колумбпереїхав до Іспанії, де продовжував йти до своєї мети. Лише 1492 року королівська влада Іспанії, сподіваючись загарбати колонії, схвалила організацію експедиції Колумба.

Продовжуючи подорож, Колумб відкрив острови Куба і Гаїті, де заснував колонію, Малі Антильські острови, Пуерто-Ріко, Ямайку; Америку (12 жовтня 1452 року – офіційна дата відкриття).

Під час усіх експедицій Колумб виявив себе не тільки як пристрасний шукач нових земель, але й як колонізатор. Помер Колумб у Вальядоліді (Іспанія).

2- й учень. Фернан Магеллан (близько 1480-27.04.1521) – мореплавець, організатор і учасник першої навколосвітньої подорожі.

Народився в селі Соброза (Португалія) у збіднілій дворянській родині. 1505-1511 рр. брав участь у португальських завоюваннях в Індії на півострові Малакка, островах Суматра, Ява, Молуккських, у Мозамбіку.

1517 р. Магеллан емігрував до Іспанії. У жовтні 1520 р. експедиція Магеллана, обігнувши Південну Америку, відкрила протоку (згодом названуМагеллановою) і вийшла в океан, який було названо Тихим. У квітні 1521 року кораблі Магеллана досягли Маріанських, а потім і Філіппінських островів. У сутичці з тубільцями Магеллан був убитий. Ця подорож підтвердила наявність єдиного світового океану і була одним із доказів кулястості Землі.

Бесіда за змістом прочитаного

– Прізвища Колумб і Магеллан – унікальні прізвища історичних осіб. Чому ж автор використовує форму множини?

– Як ви гадаєте, чому В. Симоненко обрав саме таку назву для свого твору?

– Чому поет називає рідний народ океаном?

– Чи були Колумб та Магеллан мрійниками? Про що вони мріяли?

– Яким настроєм пронизана поезія?

– Чи можна погодитися з думкою про те, що вже все відкрито?

– До чого закликає В. Симоненко? Яка ідея твору?

– Пригадайте, що таке пафос.

– Який пафос поезії “Гей, нові Колумби й Магеллани”? Чому ви так уважаєте? Словесне малювання

Учитель. Вірш “Гей, нові Колумби й Магеллани” побудований на протиставленнях: “Байдужість – мрія”, “пасивна життєва позиція – активна позиція”, “спокій – пошуки”. Обговоріть і запропонуйте ілюстрації до вірша, у яких найкраще можна передати протиставлення, на якому побудовано вірш “Гей, нові Колумби й Магеллани”.

Бесіда

– Прочитайте першу строфу вірша. До чого закликає ліричний герой своїх сучасників? Що означає метафора “Напнемо вітрила наших мрій!”?

– Знайдіть і назвіть у першій строфі протиставлення. Поясніть. (“Кличуть нас у мандри океани, Бухту спокою облизує прибій”. Протилежні метафори “мандри” – “бухта” означають активну та пасивну життєві позиції.)

– Прочитайте другу строфу вірша. Чому в цій строфі так багато питальних речень? Про що це говорить? (Питальні речення створюють відчуття дискусії, яку ліричний герой веде з тими, хто вважає, що “все вже відкрито” і нема для чого мріяти, прагнути чогось.)

– Поясніть метафору “Як нам помістити у корито Наші сподівання молоді”? (“Корито” – обмежене, приземлене життя без мрії і руху вперед.)

– Прочитайте третю строфу вірша. Чому, на вашу думку, у цій строфі так багато окличних речень? (Ліричний герой закликає мріяти, відкривати “духовні острови” “в океані рідного народу”.)

– Прочитайте четверту строфу вірша. Що символізують “якорі іржаві”? Як ви розумієте метафору “Нидіє на якорі душа!..”? (“Якорі іржаві” – буденність, байдужість, пасивність; те, що гальмує “сподівання молоді”.) Що протиставлено у строфі “якорям іржавим”, на яких “нидіє душа”? (“Б’ються груди об вітри тужаві, Каравела в мандри вируша”.)

– Прочитайте п’яту строфу вірша. Поясніть, як ви її зрозуміли.

– Прочитайте останню строфу вірша. Назвіть дієслова у перших двох рядках. Чому вони вжиті в неозначеній формі? (Дієслова в неозначеній формі у рядках: “Мріяти й шукати, доки жити, Шкварити байдужість на вогні!..” з одного боку допомагають чітко окреслити життєву позицію ліричного героя, з іншого – сприймаються як заклик “нових Колумбів й Магел – ланів” до небайдужості, мрій і пошуків.)

Робота з таблицею

Назва художнього засобу

Приклад із тексту

Метафора

Персоніфікація

Епітет

Порівняння

Алітерація

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати аналіз поезій “Гей, нові Колумби й Магеллани”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ГРОМАДЯНСЬКІ, ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ, РОМАНТИЧНИЙ ПАФОС. “ГЕЙ, НОВІ КОЛУМБИ Й МАГЕЛЛАНИ…”