Фотодихання

Це світлозалежна поглинання кисню і виділення вуглекислого газу. Ще на початку минулого століття було встановлено, що кисень пригнічує фотосинтез. Як виявилося, для РіБФ-карбоксилази субстратом може бути не тільки вуглекислий газ, але і кисень :

О2 + РіБФ? фосфогліколат (2С) + ФГК (3С).
Фермент при цьому називається РіБФ-оксигеназ. Кисень є конкурентним інгібітором фіксації вуглекислого газу. Фосфатна група відщеплюється, і фосфогліколат стає гліколат, який рослина повинна утилізувати. Він надходить в пероксисоми, де окислюється до гліцину. Гліцин надходить в мітохондрії, де окислюється до серина, при цьому відбувається втрата вже фіксованого вуглецю у вигляді СО2. У підсумку дві молекули гліколат (2С + 2С) перетворюються в одну ФГК (3С) і СО2. Фотодихання призводить до зниження врожайності С3-рослин на 30-40 % (С3-рослини-рослини, для яких характерний С3-фотосинтез).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Фотодихання