Вплив зовнішніх умов на надходження води в рослину

На надходження води в рослину впливають зовнішні умови.
1. Температура.
Надходження води в рослину залежить від температури. Зі зниженням температури швидкість надходження води скорочується. Це може відбуватися в результаті наступних причин:
а) підвищується в’язкість води і знижується її рухливість;
б) Гальмується ріст коренів;
в) Зменшується швидкість метаболічних процесів;
2. Зниження аерації грунту (підвищення вуглекислого газу)
Підвищення концентрації вуглекислого газу призводить до підвищення в’язкості води і знижує проникність цитоплазми.
1. 3. Вміст води в грунті, концентрація грунтового розчину
Вода надходить у корінь, якщо водний потенціал кореня нижче, ніж водний потенціал грунту. На засолених грунтах або на грунтах, де концентрація грунтового розчину дуже висока, водний потенціал грунту нижче. Тому вода почне виділятися з кореня. У рослин, які ростуть на цих грунтах – галофитами, в процесі еволюції виробився такий пристосувальний ознака як висока
концентрація клітинного соку. Це обумовлює більш низький водний потенціал клітинного соку, внаслідок чого вода з грунтового розчину надходить у коріння.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вплив зовнішніх умов на надходження води в рослину