Хімічна активність води

Теплота плавлення – фізичне поняття, яке характеризує кількість енергії, необхідне для перетворення кристалічної форми речовини в рідину. Вода володіє високими показниками питомої теплоти плавлення, у зв’язку з чим зменшується ймовірність загибелі клітини в результаті її замерзання.

Хімічна активність води – вода бере активну участь у хімічних реакціях. Вона не тільки є розчинником для інших речовин, але і сама бере участь у таких життєво важливих реакціях, як фотосинтез.

Фотосинтез – це одна з реакцій пластичного обмінного процесу, перетворення світлової енергії в енергію хімічних зв’язків, яка потім використовується для утворення органічних сполук з води і вуглекислого газу. Вода бере активну участь у процесі фотосинтезу, вона є джерелом водню і донором кисню.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічна активність води