Обмін газів у легенях людини

До складу атмосферного повітря входить 20,93% кисню, 0,03%вуглекислого газу, 79,03% азоту. У альвеолярному повітрі міститься 14% кисню, 5,5% вуглекислого газу і близько 80% азоту. При видиху альвеолярний повітря змішується з повітрям мертвого простору, склад якого відповідає атмосферному. Тому у видихуваному повітрі 16% кисню, 4,5% вуглекислого газу і 79,4% азоту. Дихальні гази обмінюються в легенях через альвеоло – капілярну мембрану. Це область контакту альвеолярного епітелію та ендотелію капілярів. Перехід газів через мембрану відбувається за законами дифузії. Швидкість дифузії прямо пропорційна різниці парціального тиску газів. Відповідно до закону Дальтона, парціальний тиск кожного газу в їх суміші, прямо пропорційно його вмісту в ній. Тому парціальний тиск кисню в альвеолярному повітрі 100 мм. рт. ст., а вуглекислого газу 40 мм. рт. ст. Напруга (термін застосовуваний для газів розчинених у рідинах) кисню в венозної крові капілярів легень 40 мм. рт. ст., а вуглекислого газу – 46 мм. рт. ст. Тому градієнт тиску по кисню направлений з альвеол в капіляри, а для вуглекислого газу у зворотний бік. Крім того швидкість дифузії залежить від площі газообміну, товщини мембрани і коефіцієнта розчинності газу в тканинах. Загальна поверхня альвеол складає 50-80 м2, а товщина альвеоло – капілярної
мембрани всього 1 мкм. Це забезпечує високу ефективність газообміну. Показником проникності мембрани є коефіцієнт дифузії Крога. Для вуглекислого газу він в 25 разів більше, ніж для кисню. Тобто він дифундує в 25 разів швидше. Висока швидкість дифузії компенсує більш низький градієнт тиску вуглекислого газу. Дифузійна здатність легень для газу (л) характеризується його кількістю, яку обмінюється за 1 хвилину на 1 мм. рт. ст. градієнта тиску. Для кисню в нормі вона дорівнює 30 мл * хв-1 * мм. рт. ст.-1 У здорової людини напруга дихальних газів в альвеолярної крові, стає практично таким же, як їх парціальний тиск в альвеолярному повітрі. При порушеннях газообміну в альвеолах в крові підвищується напруга вуглекислого газу і знижується кисню (пневмонія, туберкульоз, пневмосклероз).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Обмін газів у легенях людини