Елементарні частинки і античастинки

Частинки, з яких складається речовина, називають елементарними частинками. Ця назва говорить про те, що це найменші неподільні частки, так звані “цеглинки”, з якої побудована Всесвіт. Так вважалося раніше, на світанку відкриття цих частинок.

“Елементарна” Чи елементарні частинки?
Однак пізніші дослідження показали, що частинки, раніше названі елементарними – протон, електрон і нейтрон, не є такими. Вони можуть поділятися на менші складові, а також перетворюватися один в одного. Крім того, було відкрито багато інші елементарні частинки, як подільні, так і неподільні.

Тому тепер назву “елементарні частинки” характеризує не найменші неподільні частки, а те, що ці частки є дрібними частинками матерії і не є самі по собі атомами або ядрами атомів речовини. Виняток становить лише протон, який сам по собі є ядром атома водню.

На сьогоднішній момент відомо більше 350 видів елементарних частинок. Частинки ці володіють найрізноманітнішими властивостями і розрізняються як електричним зарядом, так і масою, магнітним моментом, проникаючу здатність і часом життя, а так само деякими іншими характеристиками.

Відкриття позитивного електрона – позитрона
У 1932 році американським вченим Андерсоном було зроблено найважливіше відкриття. Він виявив частинку, яка за всіма характеристиками представляла собою електрон, але мала протилежний за знаком електричний заряд. Цю частку назвали позитроном.

У 1929 році існування такої частинки було передбачене експериментально. Також було передбачено, що при зіткненні позитрона з електроном відбудеться анігіляція, тобто зникнення цієї пари частинок, а також вибух, що супроводжується виділенням енергії і народженням фотонів. Пізніше дослідним шляхом вдалося спостерігати підтвердження цієї гіпотези.

У 60-х роках вдалося виявити також антипротон і антинейтрон. Антипротон відрізняється від протона знаком, а антинейтрон, будучи електрично нейтральним, відрізняється протилежним магнітним моментом від нейтрона і розпадається на частинки, які є античастинками тим, які утворюються при розпаді нейтрона.

Античастинки і антиречовину
Отримання античастинок навело вчених на думку про можливість створення антиречовини. У такому антивеществе всередині атома знаходиться негативно заряджене ядро, а навколо обертається позитивно заряджене хмара позитронів. У 1969 в Серпухові вченим вдалося отримати атоми антиречовини.

На сьогоднішній день виявлені античастинки всіх відомих елементарних частинок. Можливість існування антиматерії підтверджена практично, проте в доступній для огляду Всесвіті не вдається спостерігати якесь стійке утворення, що складається з антиречовини.

Очевидно, це не відбувається тому, що при з’єднанні такої матерії з антиречовини з будь-яким звичайним речовиною відбулася б анігіляція і знищення обох видів матерії. У всякому разі, античастинки могли б бути нітрохи не гіршим будматеріалом для Всесвіту, і питання, чому Всесвіт складається саме з речовини, залишається відкритим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Елементарні частинки і античастинки