Біологічні заповідники

Зараз у багатьох країнах площа охоронюваних територій сягає 10% від всієї площі країни. В першу чергу це відноситься до країнам, що розвиваються Африки та Південної Америки, а також до США і Канаді. В Європі загальна площа заповідників набагато менше, але їх досить багато.

У Росії та інших країнах СНД площа охоронюваних територій далеко не достатня. Найбільші за площею російські заповідники розташовані в Сибіру і на Далекому Сході. На півдні Європейської Росії і в степах півдня Сибіру заповідників трохи (форзац).
Серед заповідників є біосферні. У Росії їх 16 (на 1996 г.). Біосферні заповідники мають міжнародним статусом. Їх розміщення повинно досить повно відображати всі біоми Землі.

Біосферні заповідники можуть включати ділянки, на яких місцеве населення веде традиційне господарство, наприклад, займається відгінним скотарством або підсічним землеробством. Якщо біосферний заповідник є сусідами з інтенсивно використовуваними ділянками, то зазвичай він оточується територіями з менш жорстким природоохоронним режимом.

У національних парках зазвичай увімкнена туризм. Для цього відводяться спеціальні ділянки і розмічаються стежки. Окремі ділянки подібних парків можутьстрого охоронятися. Дуже часто в національних парках зберігається розріджений місцеве населення, яке веде господарство традиційними способами. Часто національні парки пов’язані з так званими буферними зонами заповідників, тобто з ділянками, прилеглими до заповідників і службовцями для їх захисту.

Заказники зазвичай призначені для охорони якоїсь групи біологічних об’єктів, наприклад, водоплавних птахів. Різного роду резервати та пам’ятки природи зазвичай засновуються місцевою владою. Їх площа невелика. Часто ці ділянки важливі для функціонування місцевих екосистем або для збереження популяцій різних видів. Нерідко це просто території цікаві в естетичному відношенні. Подібні типи охоронюваних територій є і в інших країнах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Біологічні заповідники