Банківська система – коротко

У кожній країні існує своя банківська система, в яку входять всі банки країни. І хоча банківські системи різних країн розрізняються за своїм устроєм, спільним є те, що в кожній країні існують:

1) банки, уповноважені державою на випуск (емісію) готівки та проведення державної політики щодо регулювання грошово-кредитної системи країни, а також

2) комерційні банки, що обслуговують приватних осіб і фірми.

Порядок випуску та обігу готівки регулюється законом. У різних країнах готівкові гроші можуть випускатися центральним банком, казначействами чи приватними банками. Позначувана на грошах вартість вимірюється в грошових одиницях. У кожній країні назву грошових одиниць і співвідношення між ними встановлюються законом. Існують грошові одиниці, що вводяться звичаєм, наприклад, полтинник в Росії, рівний 50 копійкам. Національні грошові одиниці є офіційною мірою вартості всіх товарів і майна в країні – їх зобов’язані за законом приймати в обмін на товари і послуги.

Банківська система будь-якої країни з ринковою економікою може бути представлена ​​у вигляді такої схеми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Банківська система – коротко