АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ ПРО ДИТИНСТВО. “ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ…”

Мета:

– навчальна: розкрити, у чому полягає автобіографічність повісті, опрацювати ідейний зміст першої частини повісті;

– розвивальна: формувати вміння обгрунтовувати власне ставлення до прочитаного, складати план окремих розділів повісті;

– виховна: виховувати естетичні смаки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Михайла Стельмаха.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Лекція вчителя з елементами бесіди

Повісті “Гуси-лебеді летять” і “Щедрий вечір” у творчості М. Стельмаха посідають особливе місце.

– Як ви гадаєте, чому? (Автор розповідає про своє дитинство, про батьків, діда, близьких йому людей.)

– Що таке автобіографічний твір? (Це твір, у якому автор наближається до опису свого реального життя, використовує певні епізоди, що мали місце в його житті.)

– Які ще твори автобіографічного характеру ви пам’ятаєте? (“Мені тринадцятий минало”, “Якби ви знали, паничі…”, “І виріс я на чужині…” Т. Шевченка; “Зачарована Десна” О. Довженка.)

– Чим відрізняється автобіографічний твір від біографічного? (М. Стельмах, написавши ліричну повість “Гуси-лебеді летять”, присвятив її дорогим його серцю людям: “Моїм батькам – Ганні Іванівні й Панасу Дем’яновичу з любов’ю і зажурою”.)

– Що таке повість? (Повість – розповідний художній твір, у якому зображено історію життя однієї людини в зіткненні з долями інших людей. За своїм обсягом, за широтою охоплення життєвих явищ за глибиною їх розкриття повість перебуває між оповіданням та романом.)

Дійшовши свого полудня віку, Михайло Панасович Стельмах написав повість про власне дитинство – “Гуси-лебеді летять”. Роботу над нею письменник датував 1963-1964 роками. Проте спогади про все, що було відчуто і пережито в ранні роки, які проминули в селі Дяківці (тепер це Літинський район Вінницької області), пам’ять про рідних і односельців, про події, що пройшли колись перед очима, видно, взяли в полон надто сильно. Отож, 1966 року з’явилася ще одна автобіографічна повість – “Щедрий вечір”, у якій знову ожили добре знайомі читачам герої попереднього твору.

Отже, за роботу над оповіддю про дитинство Михайло Панасович узявся, досягнувши свого творчого віку.

Михайло Панасович у повісті малює людей і обставини так, як він їх побачив, запам’ятав, зрозумів.

Це твір, написаний на основі життєвих фактів, почуттів, переживань самого автора, які розкривають його індивідуальність.

Чарівною казкою дитинства здається нам повість М. Стельмаха “Гуси – лебеді летять…”, неначе вона народилася з народних оповідань, повних чаклунства і дива. Уже з перших абзаців Михайло Стельмах переносить нас у казку, де розпатлані хмари, де співають лебедині крила де світ більшає, тріпоче й міниться. Де можна стати чарівником й повернути лебедів з минулого, де ростуть правічні ліси й літають чарівні гуси-лебедята.

Правда, казкова атмосфера? Що найперше вам спадає на думку при згадці про гусей чи лебедів? (Відповіді учнів.)

Фольклорні джерела світу багаті цими образами. Пригадаймо українську казку “Івасик-Телесик”, російську про сестричку під назвою “Гуси-лебеді”, літературну казку Сельми Лагерльоф “Подорож Нільса з дикими гусьми Швецією”.

Словникова робота

Поясніть значення слів: “каламут”, “харциз”, “каламут”, “бузувір”, “лоботряс”, “варивода”, “урвиголова”.

Бесіда з учнями

– Як розпочинається повість? Назвіть елементи казковості на початку.

– Чому хлопчик бажає стати чарівником?

– Що повідомив про приліт лебедів дід Дем’ян?

– До яких країв прагне потрапити Михайлик?

– Чому хлопчик не міг піти до лісу?

– Доведіть, що однокрила качка розбиралася в людях.

– Яка тема першого розділу повісті?

– Як ви гадаєте, з якою метою автор розповідає про окремі автобіографічні деталі?

“Філологічна хвилинка”

1. Знайдіть, який синонімічний ряд використовує письменник до слова “лаяти”. (“І що це за мода пішла: не встигнеш босоніж вискочити з хати, як одразу сварять, а то й духопелять тебе., затюкають.”). 2. Як називала мама сина, коли сердилася на нього? (“.і називають махометом вариводою, лоботрясом”; “спершу з мене вибивали дурування і примовляли, який я бузувір, опришок, урвиголова, харциз, каламут і навіть химород”.) 3. Як описує М. Стельмах зимові дитячі розваги? (“.і вже росте отакенна купа, у якій усе регоче, верещить, клубочиться, видирається наверх і жужмом котиться вниз”.) 4. Знайдіть і зачитайте, які фразеологізми та прислів’я використано в першому розділі? (Вухналі кувати зубами; птиця також боса ходить і не журиться; сорока на крилі принесла.)

Робота з таблицею

Реальний світ у казці

Світ казковий, фантастичний

Сонце

Вода

Птах

Ікона

Словесне малювання

– Яким у вашій уяві постав хлопчик Михайлик? Який він на вигляд?

– Які риси характеру притаманні головному героєві?

– Як до хлопчика ставиться його матір? Як до нього ставиться дід?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Прочитати наступні розділи повісті М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ ПРО ДИТИНСТВО. “ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ…”