КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 “ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ”

Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, творчу уяву; вміння під час виконання практичних завдань; застосовувати здобуті знання, формувати кругозір школярів; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності, пунктуальність, раціональність у використанні навчального часу.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у 2-х варіантах з різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи

ІV. Завдання до виконання контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. М. Стельмах присвятив свій твір “Гуси-лебеді летять”:

А) всім мешканцям рідного села;

Б) сину Ярославу;

В) дядьку Себастіяну;

Г) своїм батькам.

2. Якому герою відомих вам творів належать слова: “Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого ніж смерть”?

А) Павлусю (А. Чайковський “За сестрою”);

Б) Климку (Г. Тютюнник “Климко”);

В) Максиму (І. Франко “Захар Беркут”);

Г) хлопчику (Т. Шевченко “Мені тринадцятий минало”).

3. Визначте правильне твердження. Композиція – це:

А) елемент сюжету: заключний, підсумковий складник художнього твору чи його частин;

Б) будова твору, особливості розташування частин у творі;

В) початкова, вихідна частина художнього твору, в якій описується місце дії, обстановка, дійові особи;

Г) елемент сюжету: подія, яка розпочинає художній твір і є причиною всіх інших суттєвих подій, конфліктів у ньому.

Середній рівень

4. До якого жанру належить твір А. Чайковського “За сестрою”?

5. Яку книгу не зміг зрозуміти Михайлик (М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”)?

6. Коротко розкажіть, як Климко і Зульфат допомогли своїй вчительці Наталі Миколаївні (Г. Тютюнник “Климко”).

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. В чому виявилася ідея самопожертви у творі Г. Тютюнника “Климко”?

8. Висловіть власну думку, наводячи відповідні аргументи, стосовно того, які інтереси Захара Беркута (І. Франко “Захар Беркут”) переважають – громадські над особистими чи навпаки.

9. Обгрунтуйте, через що “Заповіт” Т. Шевченка вважається твором, який єднає минуле, теперішнє, майбутнє.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

10. “Козак журби не має, з біди не заплаче” (За твором А. Чайковського “За сестрою”).

11. “Добро і зло в житті Климка (За твором Г. Тютюнника “Климко”)”.

12. “Чим мені подобається Михайлик, герой твору М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”.

ІІ варіант

Початковий рівень

1. З якою метою Климко (Г. Тютюнник “Климко”) вирушив у подорож до Слов’янська? Щоб:

А) поступити у ремісниче училище;

Б) погостювати у діда.

В) знайти тітку Марину і залишитися у неї жити;

Г) здобути солі.

2. Герой якого відомого вам твору належать слова: “Та чи може бути більше добро, як свобода?!”?

А) Михайлику (М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”);

Б) Павлусю (А. Чайковський “За сестрою”);

В) Мирославі (І. Франко “Захар Беркут”);

Г) Захару Беркуту (І. Франко “Захар Беркут”).

3. Визначте правильне твердження. Сюжет – це:

А) головний задум художнього твору, покладений в його основу і втілений через образи, засоби, побудову самого твору;

Б) основний спосіб викладу в художньому творі, де зображення подій і вчинків персонажів здійснюється від імені самого автора;

В) опис зображення природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі;

Г) послідовність і зв’язок опису подій у творах художньої літератури. Середній рівень

4. Як називався великий кам’яний стовп у творі І. Франка “Захар Беркут”?

5. Хто заспокоїв хлопця у творі Т. Шевченка “Мені тринадцятий минало”?

6. Коротко розкажіть, як малий Михайлик поставився до жебраків (М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”).

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань:

7. Висловіть власне судження про мужність і лицарську відвагу Павлуся, героя твору А. Чайковського “За сестрою”.

8. В чому полягає ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності у творі Т. Шевченка “Тополя”?

9. Дослідіть, в якому епізоді твору Г. Тютюнника “Климко”, на ваш погляд, найповніше розкривається вдача головного героя.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. “Мій улюблений герой повісті А. Чайковського “За сестрою”.

11. “Лише боротись – значить жить” (За твором І. Франка “Захар Беркут”).

12. “Дядько Себастіян – вихователь Михайлика” (За твором М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”).

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Підготувати міні-повідомлення про життя і творчість О. Стороженка, знати ідейний зміст його твору “Скарб”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 “ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ”