Що таке Аксіома?

Аксіома – це вихідне положення якої-небудь теорії, що приймається істинним і не вимагає доказів. Аксіома використовується при доведенні інших положень, які називаються теоремами.

Будь-який доказ спирається на які-небудь твердження, для кожного з них знаходити докази неможливо, ланцюжок вийде нескінченною. Щоб виключити цю нескінченність, необхідно розірвати цей ланцюжок, то є деякі твердження прийняти як є, без доказів, у якості вихідних. Саме ті твердження, які були прийняті в якості вихідних, називають аксіомами.

Термін “аксіома” згадувався ще Аристотелем (384-322 до н. е..) і зустрічається у математичних працях філософів Стародавньої Греції. Евклидом розглядаються поняття “постулат” і “аксіома” без пояснення їх відмінності. З часів Боеція постулати переводяться як вимоги (petitio), а аксіоми – як загальні поняття. Спочатку слово “аксіома” вживалося в значенні “істина, очевидна сама по собі”.

До аксіомам тривалий час ставилися як до якихось незмінним самоочевидним істин. Приміром, у словнику Даля дається визначення поняттю “аксіома” як “очевидності, ясної самої по собі і безперечної істини, що не потребує доказів”. Сьогодні аксіоми обгрунтовуються не самі по собі, а як необхідні базові елементи теорії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке Аксіома?