Полярний закон Пфлюгера

Пфлюгер (1859) встановив, що при подразненні постійним електричним струмом збудження виникає в момент його замикання або при зростанні його сили в області додатка до раздражаемой тканини негативного полюса – катода, звідки воно поширюється вздовж по нерву або м’язі. У момент розмикання струму або при його ослабленні збудження виникає в області програми позитивного полюса – анода. При одній і тій же силі струму збудження більше при замиканні в області катода, ніж при розмиканні в області анода. При подразненні нервово-м’язового препарату постійним електричним струмом виходять різні результати залежно від його сили та напрямку. Розрізняють входять напрямок струму, при якому ближче до м’яза розташований анод, і спадний – якщо ближче до м’яза розташований катод.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Полярний закон Пфлюгера