Електричні ланцюги

Для того щоб використовувати енергію електричного струму, потрібно насамперед мати джерело струму, його енергію використовують у споживачах.

Електродвигуни, лампи, плитки, всілякі прилади називають приймачами або споживачами електричної енергії.
Електричну енергію потрібно доставити до приймача. Для цього приймач з’єднують з джерелом електричної енергії проводами.
Щоб вмикати і вимикати в потрібний час приймачі електричної енергії, застосовують ключі, рубильники, кнопки, вимикачі, тобто замикаючі і тих, що розмикають пристрою.
Джерело струму, приймачі, замикаючі пристрої, з’єднані між собою проводами, складають найпростішу електричну ланцюг.

Щоб у ланцюгу був струм, вона повинна бути замкненою, тобто складатися тільки з провідників електрики. Якщо в якому-небудь місці провід обірветься, то струм в ланцюзі припиниться. (На цьому і грунтується дію вимикачів.)

Креслення, на яких зображені способи з’єднання електричних приладів в ланцюг, називають схемами. Прилади на схемах позначають умовними знаками. Деякі з них наведено на рисунку праворуч.

Ми знаємо, що електричний струм є впорядкований рух заряджених частинок у провіднику. В металевих провідниках електричний струм являє собою впорядкований рух електронів – частинок, що володіють негативним зарядом. У розчинах кислот, солей, лугів електричний струм зумовлений рухом іонів обох знаків.

Рух будь же заряджених частинок в електричному полі слід було б прийняти за напрямок струму? Так як в більшості випадків ми маємо справу з електричним струмом в металах, то за напрямок струму в ланцюзі розумно було б прийняти напрямок руху електронів в електричному полі, тобто вважати, що струм спрямований від негативного полюса джерела до позитивного.

Однак питання про направлення струму виникла в науці тоді, коли про електронах і іонах ще нічого не було відомо. У той час припускали, що у всіх провідниках можуть переміщатися як позитивні, так і негативні електричні заряди. І за напрямок струму умовно прийняли той напрямок, по якому рухаються (або могли б рухатися) в провіднику позитивні заряди, тобто напрям від позитивного полюса джерела струму до негативного. Це враховано у всіх правилах і законах електричного струму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Електричні ланцюги