Переробка нафти

У природі нафта знаходиться у вигляді покладів, які утворилися в результаті руху нафти і газу по пористим пластам породи. Великі обсяги покладів називаються нафтовими родовищами.

У більшості випадків нафтові поклади покладені на глибині від 900 до 2 300 метрів.

Світові розвідані запаси нафти оцінюються в 90-95 млрд. тон, прогнозовані ресурси становлять 250-270 млрд. тон.

Розподіл нафтових родовищ по планеті нерівномірне. Найбільші з них зосереджені в:

  Саудівській Аравії; Кувейті; Іраку; Венесуелі; Алжирі; Ірані; Лівії; США.

У РФ найбільш великими і відомими родовищами є:

  Самотлорське; Усть-Баликське; Сургутське в Західному Сибіру; Ромашкінське; Арланське; Туймазінське в Волго-Уральському нафтогазоносному районі; Усінське в Республіці Комі.

На Західно-Сибірський регіон припадає 71% видобутку нафти, на Волго-Уральський регіон – 23%.

На території РФ діють п’ять основних магістральних нафтопроводів:

  Волго-Уральський; Західно-Сибірський; Північно-Кавказький; Тимано-Печерський; Далекосхідний;

Всі вони мають загальну протяжність 70 тис. км і пропускною здатністю до 80 млн. тон нафти на рік.

Сучасна техніка і технології видобутку дозволяють витягати лише ~ 50% нафти в нафтових пластах нафти. Збільшення нафтовіддачі пластів до 80-90% може бути досягнуто завдяки:

  Тепловому впливу на пласти (закачування в свердловину гарячої води, прогрів пласта, спалюванням нафти); Введенню в свердловину ПАР; Гідравлічному розриву пласта та іншими методами, які інтенсифікують вилучення нафти з надр.

У нафті розрізняють:

  Вуглеводневу частину; Невуглеводневу частину; Мінеральні домішки.
Класифікація нафти

Класифікацію нафти проводять за кількома ознаками.

За складом нафту поділяються залежно від того, вуглеводні якого класу переважають.

Вони діляться на:

  Парафінові; Парафіно-нафтенові; Нафтенові; Парафіно-нафтено-ароматичні; Нафтено-ароматичні; Ароматичні.

Найбільш поширені нафти мають змішану основу. В них не можна виділити певний клас вуглеводнів.

У відповідності з технологічною класифікацією нафти поділяються на групи:

  По виходу фракцій, википають до 350°С; По потенційному змісту масел; За вмістом парафіну та ін.

Нафта, яку видобувають із надр, піддається переробці з метою отримання різноманітних нафтопродуктів, які використовують як у якості цільових продуктів, так і в якості сировини для подальшої переробки.

Нафтопродукти, використовувані як паливо і мастильних матеріалів, повинні відповідати певним вимогам. Основними експлуатаційними характеристиками нафтових мастил є:

  В’язкість; В’язкісно-температурні властивості; Маслянистість; Рухливість при низьких температурах; Хімічна стабільність; Захисні властивості.

До аналогічних характеристик палив для двигунів внутрішнього згоряння відносяться:

  Детонаційна стійкість; Фракційний склад; Хімічна стабільність.

У загальному випадку переробка нафти на нафтопродукти включає її підготовку і процеси первинної та вторинної переробки. Підготовка та первинна переробка нафти спирається на фізико-хімічні способи розділення її на компоненти.

Вторинна переробка проводиться з метою отримання нових сполук, які не входять до складу нафти.

В основі вторинної переробки лежать хімічні перетворення.

Витягнута з свердловин сира нафта містить:

  50-100 м3/т попутних газів; 200-300 кг/т пластової води; 10-15 кг/т розчинених у воді мінеральних солей.

Ці компоненти негативно позначаються на транспортуванні, зберіганні і подальшій переробці нафти. Тому підготовка нафти до переробки обов’язково включає наступні операції:

  Видалення попутних (розчинених у нафті) газів або стабілізація нафти; Знесолення нафти; Зневоднення (дегідратація) нафти.

Первинна перегонка нафти (пряма гонка) – це процес переробки нафти, який заснований на поділі суміші складових її вуглеводнів методом фракційної розгонки (ректифікації) на окремі дистиляти (фракції) з певними інтервалами температур кипіння.

Крекінг нафтопродуктів може бути термічним і каталітичним.

Термічний крекінг проводиться при температурах від 420 до 550°С і тиску до 5 МПа. При температурі крекінгу в першу чергу деструкції піддаються алкани і нафтени, переважно з високою молекулярною масою. Термічний крекінг використовується для отримання:

  Α-олефінів для виробництва миючих речовин; Котельного палива з гудрону; Сировини для виробництва технічного вуглецю (сажі).

Каталітичний крекінг застосовують при отриманні світлих нафтопродуктів, зокрема бензину. Каталітичні процеси нафтопереробки є найбільш економічними. Вони дозволяють вести процеси в більш м’яких умовах, з меншими енерговитратами, в заданому напрямку з метою отримання продуктів певного складу.

При крекінгу нафтової сировини протікає кілька типів реакцій перетворення вуглеводнів:

  Термічна деструкція алканів; Перетворення нафтенів; Перетворення алкенів; Синтез і перетворення ароматичних вуглеводнів.

Вторинний процес переробки нафтопродуктів, що проводиться з метою отримання індивідуальних ароматичних вуглеводнів, водню або бензину з підвищеним вмістом ароматичних вуглеводнів, називається риформінгом. Процес риформінгу проводиться у присутності каталізаторів (каталітичний риформінг).

У відповідності з природою каталізатора розрізняють такі різновиди процесу риформінгу:

  Платформінг (каталізатор – платина); Реніформінг (каталізатор – реній); Риформінг на молібденовому каталізаторі.

Внаслідок низької активності молібденові каталізатори в даний час в промисловості не використовуються.

Високою активністю і селективністю володіють поліметалічні каталізатори, які містять платину, кадмій і реній.

Залежно від мети процесу існує два різновиди каталітичного риформінгу:

  Ароматизація – отримання ароматичних індивідуальних вуглеводнів; Облагороджування бензину – отримання бензину з високим вмістом ароматичних вуглеводнів і високим октановим Числом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Переробка нафти