Особливості розмноження бактерій

В результаті надходження поживних речовин і процесів асиміляції відбувається збільшення маси і розмірів мікроорганізмів, тобто їх зростання. Досягнувши певної фази росту і зрілості, клітина починає розмножуватися.

Бактерії розмножуються шляхом рівновеликого бінарного поперечного амітотіческого поділу, в якому можна виділити три стадії:

    – Редуплікація – починається в точці прикріплення кільцевої хромосоми до цитоплазматичної мембрані. – Синтез мембрани в області контакту ДНК з мембраною ^ поділ, розтягування молекул ДНК і оформлення відокремлених хромосом. – Освіта поперечної перегородки (сепТу у грам +, перетяжка у грам-) від периферії клітини до центру і поділ клітини на 2 дочірніх.

Існують і особливі форми розмноження, що рідко зустрічаються у бактерій: брунькування, множинне розподіл у ціанобактерій, освіта екзоспори і фрагментація міцелію у актиноміцет, освіта плодових тіл і міксоспор у міксобактерій та ін.

У бактерій відомий також статевий процес – кон’югація, при якій спадкова інформація у вигляді ділянки ДНК або плазміди передається від однієї клітини до іншої.

Швидкість розмноження залежить від виду мікроорганізму, віку культури, складу поживних середовищ, температури, наявності кисню, ростових факторів і т. д. Час генерації кишкової палички – 20-30 хв, нитрифицирующих – 5-10 год, туберкульозної палички – 18-24 год.

Якби клітини ділилися постійно, то одна кишкова паличка протягом двох діб дала б потомство, маса якого перевищила б масу земної кулі. Однак цього не відбувається. Що обмежує розмноження? Недолік поживних речовин, утворення токсичних метаболітів та ін. Фактори.

Розглянемо закономірності розмноження мікроорганізмів у обмеженою обсязі рідкої живильного середовища, тобто в статичних умовах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Особливості розмноження бактерій