Додаткові органели бактерій

Ворсинки (пили, фимбрии) – це тонкі білкові вирости на поверхні клітинної стінки. Функціонально вони різні. Розрізняють комоней-пили і секс-пили. Комон-пили відповідають за адгезію бактерій на поверхні клітин макроорганізму. Вони характерні для грампозитивних бактерій. Секс-пили забезпечують контакт між чоловічими та жіночими бактеріальними клітинами в процесі кон’югації. Через них іде обмін генетичною інформацією від донора до реципієнта. Донор – чоловіча клітина – володіє секс-пили. Жіноча клітина – реципієнт – не має секc-пили. Білок секс-пили колірую генами F-плазміди.

Джгутики – органели руху. Є у рухливих бактерій. Це особливі білкові вирости на поверхні бактеріальної клітини, що містять білок – флагелін. Кількість і розташування джгутиків може бути різним.

Розрізняють:
1) монотрихи (мають один джгутик);
2) лофотрихи (мають пучок джгутиків на одному кінці клітини);
3) амфітріхі (мають по одному жгутику на кожному кінці);
4) перитрихи (мають кілька джгутиків, розташованих по периметру).
Про рухливості бактерій судять, розглядаючи живі мікроорганізми, або побічно – за характером росту в середовищі Пєшкова (напіврідкому агарі). Нерухомі бактерії ростуть строго по уколу, а рухливі дають дифузний ріст.
Капсули являють собою додаткову поверхневу оболонку. Вони утворюються при попаданні мікроорганізму в макроорганізм. Функція капсули – захист від фагоцитозу і антитіл.
Розрізняють макро-і мікрокапсули. Макрокапсулу можна виявити, використовуючи спеціальні методи забарвлення, поєднуючи позитивні та негативні методи забарвлення. Мікрокапсула – потовщення верхніх шарів клітинної стінки. Виявити її можна тільки при електронній мікроскопії. Мікрокапсули характерні для вірулентних бактерій.
Серед бактерій розрізняють:
1) істіннокапсульние бактерії (рід Klebsiella) – зберігають капсулоутворення і при зростанні на поживних середовищах, а не тільки в макроорганізму;
2) ложнокапсульние – утворюють капсулу тільки при попаданні в макроорганізм.
Капсули можуть бути полісахаридними і білковими. Вони грають роль антигену, можуть бути фактором вірулентності.

Спори – це особливі форми існування деяких бактерій при несприятливих умовах зовнішнього середовища. Спорообразование притаманне грампозитивних бактерій. На відміну від вегетативних форм суперечки більш стійкі до дії хімічних, термічних факторів.
Найчастіше суперечки утворюють бактерії роду Bacillus і Clostridium.

Процес спорообразования полягає в потовщенні всіх оболонок клітини. Вони просочуються солями діпікаліната кальцію, стають щільними, клітина втрачає воду, сповільнюються всі її пластичні процеси. При попаданні суперечки в сприятливі умови вона проростає в вегетативну форму.

У грамнегативних бактерій також виявлена здатність зберігатися в несприятливих умовах у вигляді некультівіруемих форм. При цьому немає типового спорообразования, але в таких клітинах уповільнені метаболічні процеси, неможливо відразу отримати зростання на живильному середовищі. Але при попаданні в макроорганізм вони перетворюються на вихідні форми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Додаткові органели бактерій