Динамічна робота і статичне зусилля м’язів

Робота скелетних м’язів, що забезпечує рухи тіла і його частин, називається динамічною, а напруга скелетних м’язів, що забезпечує підтримку тіла в просторі і подолання земного тяжіння, називається статичним зусиллям.

Динамічна робота розрізняється по потужності. Вимірником потужності, або інтенсивності, є робота, виконана в одиницю часу. Одиниця потужності – ват (вт = 1 Дж / с). Між інтенсивністю динамічної роботи та її тривалістю існує закономірне відношення. Чим більше інтенсивність роботи, тим менше її тривалість. Розрізняють роботу малої, помірної, великий, субмаксимальної і максимальної інтенсивності. При динамічній роботі враховується швидкість, або швидкість рухів. Для вимірювання швидкості рухів використовуються: 1) час рухової реакції, швидкість реагування, або латентний період рухового рефлексу, 2) тривалість окремого руху при мінімальному напрузі м’язів, 3) число рухів в одиницю часу, т. з. їх частота.

Швидкість рухів залежить від характеру і ритму імпульсів з центральної нервової системи, від функціональних властивостей м’язів під час рухів, а також від їх будови. Здатність виробляти м’язову діяльність певного виду та інтенсивності протягом найбільшого часу позначається як витривалість. Чим більше витривалість, тим пізніше починається стомлення.

Основні види витривалості: 1) статична – безперервне, протягом граничного часу підтримування напруги скелетних м’язів при постійній силі тиску або утримуванні в постійному положенні певного вантажу. Граничний час статичного зусилля тим менше, чим більше сила тиску або величина вантажу, 2) динамічна – безперервне виконання м’язової роботи певної інтенсивності протягом граничного часу. Граничний час динамічної роботи скелетних м’язів, залежить від її потужності. Чим більше потужність, тим коротше граничний час динамічної витривалості.

Динамічна витривалість у великій мірі залежить від підвищення працездатності внутрішніх органів, особливо серцево-судинної та дихальної систем.

Динамічна робота характеризується також спритністю.
Спритність – це здатність виробляти координовані рухи з дуже великою просторової точністю і правильністю, швидко і в строго певні, дуже невеликі проміжки часу при раптовій зміні зовнішніх умов.
Статичне зусилля полягає у підтримці протягом деякого часу напруження м’язів, тобто в утриманні ваги тіла, кінцівки або вантажу в нерухомому стані. У фізичному сенсі утримування вантажу або тіла в нерухомому стані не є роботою, тому що при цьому відсутній рух вантажу або ваги тіла. Прикладами статичних зусиль є нерухоме стояння, вис, упор, нерухоме тримання руки, ноги або вантажу. Тривалість статичного зусилля залежить від ступеня напруги м’язів. Чим менше величина напруги м’язів, тим воно триваліше. При статичних зусиллях витрачається, як правило, значно менше енергії, ніж при динамічній роботі. Витрата енергії тим більше, чим важче статичне зусилля. Тренування збільшує тривалість статичних зусиль.

Витривалість до статичних зусиль залежить не від підвищення працездатності внутрішніх органів, а головним чином від функціональної стійкості рухових центрів до частотою і силі аферентних імпульсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Динамічна робота і статичне зусилля м’язів