Полімеризація

Полімеризація є одним з основних методів синтезу полімерів. Майже всі застосовувані в техніці карбоцепні полімери виходять шляхом полімеризації відповідних мономерів.

Полімеризація – процес утворення високомолекулярних сполук, що протікає по механізму приєднання і не супроводжується виділенням побічних продуктів. У загальному вигляді реакція полімеризації описується рівнянням:

NA → (A) n.

Строго кажучи, полімером даного з’єднання називається речовина, що має той же склад, але кратний молекулярний вагу, незалежно від будови вихідного і кінцевого речовин. Розрізняють димери, тримери, тетрамери і т. д. і, власне, полімери. Так, бензол (С6Н6) є тримером по відношенню до ацетилену (С2Н2), бутилен (С4Н8) – димером по відношенню до етилену (С2Н4) і так далі. Полімеризація – утворення полімеру з мономера. Мономер – термін, що має сенс тільки по відношенню до його полимеру.

У реакцію полімеризації можуть вступати сполуки, що містять подвійні або потрійні зв’язки, а також карбо – або гетероцикли.

Залежно від типу проміжних сполук, що утворюються в процесі полімеризації, розрізняють чотири різних механізму полімеризації.
1. Радикальна полімеризація.
2. Катіонна полімеризація.
3. Аніонна полімеризація.
4. Іонно-координаційна полімеризація.

Обираний спосіб полімеризації залежить від хімічної природи мономеру.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Полімеризація