Утворення хвиль

Як відбувається поширення коливань? Необхідна середовище для передачі коливань або вони можуть передаватися без неї? Як звук від звучного камертона доходить до слухача? Яким чином швидкозмінних струм в антені радіопередавача викликає появу струму в антені приймача? Як світло від далеких зірок досягає нашого ока? Для розгляду подібного роду явищ необхідно ввести нове фізичне поняття – хвиля. Хвильові процеси представляють загальний клас явищ, незважаючи на їх різну природу.
Джерелами хвиль, будь то морські хвилі, хвилі в струні, хвилі землетрусів або звукові хвилі в повітрі, є коливання. Процес поширення коливань у просторі називається хвилею. Наприклад, у випадку звука коливальний рух здійснює не тільки джерело звуку (струна, камертон), але також і приймач звуку – барабанна перетинка вуха або мембрана мікрофона. Коливається і саме середовище, через яку поширюється хвиля.
Хвильовий процес обумовлений наявністю зв’язків між окремими частинами системи, залежно від яких ми маємо пружну хвилю тієї чи іншої природи. Процес, що протікає в якій-небудь частині простору, викликає зміни в сусідніх точках системи, передаючи їм деяку кількість енергії. Від цих точок обурення переходить до суміжних з ними і так далі, поширюючись від точки до точки, тобто створюючи хвилю.
Пружні сили, що діють між елементами будь-якого твердого, рідкого або газоподібного тіла, призводять до виникнення пружних хвиль. Прикладом пружних хвиль є хвиля, що розповсюджується по шнуру. Якщо рухом руки вгору-вниз порушити коливання кінця шнура, то сусідні ділянки шнура, за рахунок дії пружних сил зв’язку, також прийдуть в рух, і вздовж шнура буде поширюватися хвиля. Загальною властивістю хвиль є те, що вони можуть поширюватися на великі відстані, а частки середовища роблять коливання лише в обмеженій області простору. Частинки середовища, в якому поширюється хвиля, що не залучаються хвилею в поступальний рух, вони лише здійснюють коливання біля своїх положень рівноваги. Залежно від напрямку коливань частинок середовища по відношенню до напрямку поширення хвилі розрізняють поздовжні і поперечні хвилі. У поздовжньої хвилі частинки середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі; в поперечної – перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Пружні поперечні хвилі можуть виникнути лише в середовищі, що володіє опором зсуву. Тому в рідкому і газоподібному середовищах можливе виникнення тільки поздовжніх хвиль. У твердій середовищі можливе виникнення як поздовжніх, так і поперечних хвиль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Утворення хвиль