Механічні хвилі в пружному середовищі

Механічні хвилі – це хвилі, які розповсюджуються в пружної середовищі обурення, т. є. відбувається відхилення частинок середовища від положення рівноваги.

Пружне середовище – це таке середовище, де її деформація пропорційна доданої силі.

Швидкість хвилі – це швидкість, з якою поширюється обурення в пружної середовищі.

Довжина хвилі – це відрізок траєкторії, на якій поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду коливань у ній.

Поздовжня хвиля – ця хвиля виникає, якщо коливання частинок і поширення хвилі відбуваються в одному напрямку; ці хвилі супроводжуються деформаціями розтягування і стиснення, можуть поширюватися в будь-яких пружних середовищах: газах, рідинах і твердих тілах.

Поперечна хвиля – ця хвиля виникає, якщо ці рухи відбуваються в перпендикулярних напрямках; ці хвилі поширюються в тих середовищах, де виникають сили пружності при деформації зсуву, т. е. в твердих тілах.

Поверхнева хвиля – це хвиля, яку можна помітити на вільної поверхні рідин. Частинки рідини при поширенні такої хвилі коливаються як уздовж, так і впоперек напрямку поширення хвилі.

Біжить хвиля – це хвиля, що переносить енергію в просторі, яка при поширенні втягує в коливання все нові і нові частинки середовища, які при цьому отримують енергію від хвилі.

Поглинання хвиль – це процес загасання хвилі в просторі, який пояснюється тим, що механічна енергія вагається частинок передається у внутрішню, теплову енергію середовища.

Луч – це лінія, дотична до якої в кожній точці сходиться з напрямком поширення хвилі.

Гармонійна або синусоїдальна хвиля – це хвиля, при поширенні якої частинки середовища здійснюють гармонійні або синусоїдальні коливання.

Частота хвилі – це частота, яка утворюється при гармонічних коливаннях.

Хвильовий фронт – це геометричне місце точок, в яких фаза коливань частинок середовища має одне і те ж значення.

Плоска хвиля – це хвиля, якщо її хвильові поверхні є паралельні площині.

Сферична хвиля – це хвиля, якщо її хвильові поверхні є концентричні сфери.

Рівняння хвилі – це залежність коливається величини від координат і часу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Механічні хвилі в пружному середовищі