Механічні хвилі. Звук

Механічні хвилі – це обурення середовища, що поширюються в просторі з плином часу. Хвилі, при поширенні яких частинки середовища зміщуються вздовж напрямку поширення хвилі, називають поздовжніми. Якщо частки середовища зміщуються поперек, то це поперечні хвилі.

Частоту V коливань кожної точки середовища називають частотою хвилі. Величину Т, зворотну частоті, називають періодом хвилі. Амплітуду коливань частинок середовища називають амплітудою хвилі. Максимуми хвилі називають гребенями хвилі, а відстань між сусідніми гребенями називають довжиною хвилі X. Швидкість, з якою переміщаються гребені хвиль, називають швидкістю хвилі v. v = VT = Xv

Пружні поздовжні хвилі, що викликають у людини слухові відчуття, називаються звуковими хвилями, або просто звуком. Швидкість поширення звукових хвиль в середовищі називають швидкістю звуку в даному середовищі. Гучність звуку

Визначається амплітудою звукових хвиль, висота – частотою коливань звучного тіла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Механічні хвилі. Звук