Структура господарства Африки

Структура господарства Африки

Незначне місце Африці в світовому господарстві зумовлено низьким рівнем розвитку виробничих сил у країні. Також важливо те, що сільське господарство країни базується на архаїчних типах господарювання та несучасною агротехніці.

Очевидно, що це веде до зниження рівня продуктивності, особливо в порівнянні з іншими країнами. На території Африки поширене кочове тваринництво і підсічно – вогневе землеробство, яке є низькопродуктивних і нерезультативним.

Територіальна структура господарства диспропорційно і нерівномірна. Це стосується розміщення продуктивних сил і часткової відсутності міжрайонних економічних зв’язків. Регіони, в яких сконцентровані продуктивні сили країн, невеликі райони, які володіють сільськогосподарським потенціалом і багатими мінеральними ресурсами.

Для більшості африканських країн звичною є монотоварной спеціалізація господарства, також значна частина експортної продукції реалізується в необробленому вигляді. Поганим умовою для розвитку економіки і торгівлі є відрізаність більшість країн Африки від зовнішнього світу.

Галузі господарства визначаються природно-кліматичними умовами, а основна частина населення проживає поблизу річок та інших водних джерел. Тому тут переважає натуральне господарство. На території Африки розташовані 26 найменш розвинених країн, яких всього в світі налічується 36.

Багато держав Африки являють собою розвиваються аграрні країни, серед них є аграрно – промислові Єгипет, Нігерія, Марокко, Алжир і Замбія. Визначальне значення має зовнішня торгівля, незважаючи на те, що вона володіє нерозвиненою структурою товарообігу.

І при оцінці рівня розвитку господарства в Африці варто враховувати, що сотні мільйонів африканців перебувають в умовах постійного зубожіння і голоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура господарства Африки