Матеріальний світ – атомна матерія

Матеріальний світ, що оточує нас, складається з атомної речовій матерії і має чотири стани: тверде, рідке, газоподібне і польові структури, наприклад, електромагнітні, гравітаційні поля. Форми і розміри фізичної матерії різняться структурою і розмірами. Атомна матерія (атоми) у свою чергу складаються з елементарних часток: кварків, баріонів, ядер атомів хімічних елементів і т. Д.
“Вважається, що елементарними цеглинками атомної матерії (АМ) є кварки, що складаються з трьох груп по числу етапів їх еволюції. При цьому, кварки вищих поколінь повинні утворюватися шляхом добудови кварків нижчих поколінь “[6]. Нуклони з’являються з кварків, а з нуклонів – ядра атомів. Проміжні частинки: лептони, електрони, мюони, беруть участь у різних реакціях побудови атомів. Всі елементарні частинки мають різні фізичні властивості (параметри).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Матеріальний світ – атомна матерія