Матеріальний світ (речовий)

У “Одкровеннях” про матеріальний світ сказано: “Все, що ви кличете матеріальним або фізичним світом є плід вашої уяви, є парад мислеобразів, химерні варіанти яких іноді нагадують страшний сон… Люди повинні зрозуміти, що матеріальний світ не тільки щільний світ, це, передусім світ енергії, це світ психічної енергії або, як це тепер називається, світ торсіонних полів, але пов’язаний, безумовно, з усім енергетичним простором Космосу “[1].
Матеріальний світ, що оточує нас, складається з атомної (речової) матерії і має чотири стани: тверде, рідке, газоподібне і польові структури, наприклад, електромагнітні, гравітаційні поля. Форми і розміри матерії різняться структурою і розмірами. Атомна матерія складається з ядер атомів хімічних елементів. А атоми складаються з елементарних частинок: кварків, баріонів.
Однак, АМ співіснує з материнською матерією ВМ і розгляд АМ тільки, як основний забезпечує все різноманіття материнського світу, не відповідає дейстівітельності. Насправді в єдиному просторі існують основні дві форми матерії: атомна матерія і матерія фізичного вакууму. “Кожна у співіснуванні і взаємодії вносить свій внесок”. [6], що в класичній фізиці не враховується.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Матеріальний світ (речовий)