Кругообіг хімічних елементів

У біосфері, як і в кожній екосистемі, постійно здійснюється кругообіг вуглецю, азоту, водню, кисню, фосфору, сірки та інших речовин.

Вуглекислий газ поглинається рослинами, продуцентами і в процесі фотосинтезу перетворюється на вуглеводи, білки, ліпіди та інші органічні сполуки. Ці речовини з їжею використовують тварини – консументи.

Одночасно з цим в природі відбувається зворотний процес. Всі живі організми дихають, виділяючи CO2, який надходить в атмосферу. Мертві рослинні і тваринні залишки і екскременти тварин розкладаються мікроорганізмами – редуцентами. CO2 виділяється в атмосферу. Частина вуглецю накопичується в грунті у вигляді органічних сполук.

У процесі кругообігу вуглецю в біосфері утворюються енергетичні ресурси: нафта, кам’яне вугілля, горючі гази, торф і деревина.

При розкладанні рослин і тварин азот виділяється у вигляді аміаку. Нітріфікуючі бактерії перетворюють аміак у солі азотистої та азотної кислот, які засвоюються рослинами. Деякі азотфіксуючі бактерії здатні засвоювати атмосферний азот. Так замикається кругообіг азоту в природі.

В результаті кругообігу речовин у біосфері відбувається безперервна біогенна міграція елементів: необхідні для життя рослин і тварин хімічні елементи переходять із середовища в організм, при розкладанні організмів ці елементи знову повертаються в середу, звідки надходять в організм.

Основа біосфери – кругообіг органічної речовини, що здійснюється за участю всіх організмів, що населяють біосферу, отримала назву біотичного кругообігу.

У закономірностях біотичного кругообігу укладена основа тривалого існування і розвитку життя на Землі.

Людина – елемент біосфери і як складова частина біомаси Землі протягом всієї еволюції перебувала і перебуває в безпосередній залежності від навколишньої природи.

З розвитком вищої нервової діяльності людина сама стає потужним фактором середовища (антропогенний фактор) в подальшій еволюції на Землі.

Вплив людини на природу двоякий – позитивний і негативний. Діяльність людини часто призводить до порушення природних закономірностей.

Частка маси людства в біосфері невелика, але діяльність його грандіозна, в даний час вона стала силою, що змінює процеси в біосфері.

В. І. Вернадський стверджує, що біосфера закономірно перейде в ноосферу (від гр.”Ноос”- “розум” + гр. “Сфера” – куля).

За В. І. Вернадським, ноосфера – це біосфера, перетворена працею людини і змінена науковою думкою.

В даний час настав такий період, коли людина повинна планувати свою господарську діяльність так, щоб вона не порушувала сформовані в гігантській екосистемі, якою є біосфера, закономірності, Не сприяла скороченню біомаси.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кругообіг хімічних елементів