Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Групами називають вертикальні колонки періодичної системи хімічних елементів. У короткому варіанті таблиці виділяють вісім груп. Номер групи збігається з вищої валентностью хімічного елемента, яку він може проявляти в оксидах. Так, вуглець, перебуваючи в IV групі, проявляє в з’єднанні з киснем вищу валентність IV (CO2). Кальцій же валентний II (CaO), так як знаходиться в другій групі.

У короткому варіанті таблиці кожну групу ділять на дві підгрупи – головну і побічну. В побічну підгрупу входять тільки елементи великих періодів – перехідні метали.

Короткий варіант періодичної системи
У довгому варіанті періодичної системи підгруп немає, а кількість груп дорівнює 18.

Довгий варіант періодичної системи
У короткому варіанті таблиці групи позначають римськими цифрами, а підгрупи літерами A (головна) і B (побічна). У довгому варіанті групи позначаються арабськими цифрами.

У підгрупах (розглядаємо короткий варіант) хімічні елементи мають подібні властивості. Наприклад, елементи підгрупи IA – це лужні метали, а підгрупи VIIA – галогени. Як відомо, у всіх лужних металів є схожі властивості, галогени також подібні між собою. Однак у підгрупах властивості елементів закономірно змінюються зверху вниз (із збільшенням відносної атомної маси). У головних підгрупах зверху вниз збільшуються металеві властивості простих речовин відповідних хімічних елементів. Неметалічні властивості відповідно зменшуються. Так, в підгрупі IIIA бор (B) не метал, а розташований під ним в третьому періоді алюміній (Al) вже є металом. У наступній головній підгрупі – IVA – неметаллами є вуглець, кремній і германій, а от розташовані під ними олово і свинець – метали.

У різних підгрупах однієї групи властивості елементів розрізняються. Однак у них однакова вища валентність, рівна номеру групи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва