Класифікація та морфологія бактерій

Термін “бактерія” походить від слова bacterion, що означає паличка. Бактерії відносяться до прокаріотів. Їх поділяють на два домена: Bacteria і Archaebacteria. Бактерії, що входять до домен Archaebacteria, представляють одну з найдавніших форм життя. Вони мають особливості будови клітинної стінки (у них відсутня пептидогликан) і рибосомальної РНК. Серед них відсутні збудники інфекційних захворювань.

Усередині домена бактерії поділяються на такі таксономічні категорії: клас, тип, порядок, сімейство, рід, вид. Однією з основних таксономічних категорій є вид (species). Вид – це сукупність особин, що мають єдине походження і генотип, об’єднані за близьким властивостям, що відрізняє їх від інших представників роду. Назва виду відповідає бінарної номенклатури, тобто складається з двох слів. Наприклад, збудник дифтерії пишеться як Corynebacterium diphtheriae. Перше слово – назва роду і пишеться з великої літери, друге слово позначає вид і пишеться з малої літери.

При повторному згадуванні виду родова назва скорочується до початкової літери, наприклад C. diphtheriae.

Сукупність однорідних мікроорганізмів, виділених на живильному середовищі, що характеризуються подібними морфологічними, тинкторіальних (відношення до барвників), культуральними, біохімічними та антигенними властивостями, називається чистою культурою. Чиста культура мікроорганізмів, виділених з певного джерела і відрізняються від інших представників виду, називається штамом. Близьким до поняття “штам” є поняття “клон”. Клон являє собою сукупність нащадків, вирощених з єдиною мікробної клітини.

Для позначення деяких сукупностей мікроорганізмів, що відрізняються за тим чи іншим властивостям, вживається суфікс “вар” (різновид), тому мікроорганізми залежно від характеру відмінностей позначають як морфовари (відмінність по морфології), резістентовари (відмінність по стійкості, наприклад, до антибіотиків), серовар (відмінність за антигенами), фаговари (відмінність по чутливості до бактеріофагів), біовари (відмінність за біологічними властивостями), хемовари (відмінність за біохімічними властивостями) і т. д.

Раніше основу класифікації бактерій становила особливість будови клітинної стінки. Підрозділ бактерій за особливостями будови клітинної стінки пов’язано з можливою варіабельністю їх забарвлення в той чи інший колір за методом Грама. Згідно з цим методом, запропонованим в 1884 р датським вченим Х. Грамом, залежно від результатів забарвлення бактерії діляться на грампозитивні, забарвлювані в синьо-фіолетовий колір, і грамнегативні, забарвлюється в червоний колір.

В даний час основу класифікації складає ступінь генетичного споріднення, заснована на вивченні будови геному рибосомних РНК (рРНК) (див. Розділ 5), визначенні процентного вмісту в геномі гуанінцітозінових пар (ГЦ-пари), побудові рестрикційної карти геному, вивченні ступеня гібридизації. Також враховуються і фенотипічні показники: відношення до фарбування за Грамом, морфологічні, культуральні та біохімічні властивості, антигенна структура.

Домен Bacteria включає 23 типу, з яких медичне значення мають нижчевикладені.

Більшість грамнегативнихбактерій об’єднані в тип Proteobacteria (по імені грецького бога Proteus, здатного приймати різні обличчя). Тип Proteobacteria підрозділі на 5 класів:

– клас Alphaproteobacteria (пологи Rickettsia, Orientia, Erlichia, Bartonella, Brucella);

– клас Betaproteobacteria (пологи Вordetellа, Burholderia, Neisseria, Spirillum);

– клас Gammaproteobacteria (представники сімейства Enterobacteriaceae, пологи Francisella, Legionella, Coxiella, Pseudomonas, Vibrio);

– клас Deltaproteobacteria (рід Bilophila);

– клас Epsilonproteobacteria (пологи Campilobacter, Helicobacter). Грамнегативні бактерії входять також до наступні типи:

Тип Chlamydiae (пологи Chlamydia, Chlamydophila), тип Spirochaetes (пологи Spirocheta, Borrelia, Treponema, Leptospira); тип Bacteroides (пологи Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas).

Грампозитивні бактерії входять в такі типи:

– тип Firmicutes включає клас Clostridium (пологи Clostridium, Peptococcus), клас Bacilli (Listeria, Staphylococcus, Lactobacillus, Streptococcus) і клас Mollicutes (пологи Mycoplasma, Ureaplasma), які є бактеріями, що не мають клітинну стінку;

– тип Actinobacteria (пологи Actinomyces, Micrococcus, Corynebacterium, Mycobacterium, Gardnerella, Bifidobacterium, Propionibacterium, Mobiluncus).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація та морфологія бактерій