Капітальні вкладення: визначення

Інвестиції – це вкладення капіталу для отримання доходу. Існує три види вкладень:

  Вкладення у необоротні активи; Вкладення в матеріальні цінності; Фінансові вкладення.

5. Вкладення у необоротні активи – це витрати, спрямовані на оновлення основних засобів, їх придбання або виготовлення.

До них відносять:

  Будівництво і реконструкція будівель і споруд; Купівля та виготовлення об’єктів основних засобів (з урахуванням транспортування); Витрати на посадку і вирощування багаторічних рослин; Витрати на формування основного стада.

Витрати вироблені на будівництво діляться на два способи:

  Підрядний – коли будівництво здійснюється за допомогою спеціалізованих фірм з боку; Господарський – робота проводиться своїми силами.

6. Вкладення в матеріальні цінності – вкладення з подальшим отриманням доходів.

До них відноситься передача основних засобів в оренду або у тимчасове користування. Доходи, одержувані при вкладеннях в матеріальні цінності – це плата за прокат або ж орендна плата.

Оренда – це передача об’єкта основного засобу на тимчасове використання на певний термін і за домовлену ціну, з можливим подальшим викупом або без нього.

Форми оренди:

  Короткострокова – до 1 року; Середньострокова – від 1 до 3 років; Довгострокова – більше 3 років.

Види оренди:

  Операційна – не передбачає передачу всіх ризиків орендарю; Фінансова (лізинг) – такий вид оренди передбачає наступні ознаки: Передача прав власності на об’єкт основних засобів орендарю після закінчення терміну оренди. Термін оренди становитиме понад 75% корисного використання. Орендар може придбати необоротні активи. Вартість необоротні активи, буде приблизно дорівнює сумі орендних платежів за весь термін оренди.

7. Фінансові вкладення – вкладення підприємством коштів для отримання дивідендів, в процесі інвестиційної діяльності.

Фінансові вкладення представлені:

  Цінні папери; Вклади в статутний капітал підприємств; Позики, депозити, дебіторська заборгованість.

До фінансових вкладень не належать:

  Власні акції підприємства куплені для подальшого перепродажу або анулювання; Векселі, видані в оплату за товарно-матеріальні цінності; Вкладення в нерухоме майно; Дорогоцінні метали, ювелірні вироби, антикваріат і т. д.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Капітальні вкладення: визначення