Основні фонди, засоби і нематеріальні активи

Термін “основні засоби” тісно пов’язаний з інші поняттям – “основні фонди”. І тут нерідко виникає плутанина. Ці терміни часто використовують як синоніми, що не зовсім вірно. До того ж не слід забувати про те, що існують і “нематеріальні активи”.

Основні фонди – це засоби праці, багаторазово беруть участь у виробничому процесі і зберігають при цьому свою натуральну форму, вартість яких переноситься на створювану продукцію поступово, по частинах, в процесі зносу (амортизації).

Основні фонди, або інакше основний капітал, це найважливіша частина національного багатства країни і один з факторів виробництва. У масштабі підприємства, основні фонди – це засоби виробництва. При цьому витрати на їх створення, збільшення і модернізацію називаються капітальними вкладеннями.

Всю сукупність основних фондів можна розділити на матеріальну частину (основні засоби) і нематеріальну (нематеріальні активи).

Основні засоби (ОС) – це матеріальні основні фонди, виражені у вартісній формі і враховуються в бухгалтерському балансі.

Нематеріальні активи (НМА) – це нематеріальні основні фонди, виражені у вартісній формі і враховуються в бухгалтерському балансі.

Тобто основні фонди, які мають матеріально-речову форму (верстати, будівлі, машини) виражені в грошових одиницях і обліковуються на балансі підприємства (рахунок 01) називаються основними засобами.

А ті основні фонди, які також враховуються в вартісному вираженні на балансі, але не мають матеріально-речової форми (комп’ютерні програми, патенти, ноу-хау, торгові марки, твори мистецтва. Витрати на розвідку корисних копалин) – називаються нематеріальними активами. Враховуються НМА на рахунку 04.

Згідно ПБУ 6/01 активи приймаються підприємством до обліку в якості основних засобів при одночасному дотриманні наступних чотирьох умов:

    Актив призначений для виробництва продукції, надання послуг або виконання робіт, або для управлінських потреб підприємства, або для здачі в оренду; Актив призначений для використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців); Актив не призначений для подальшого перепродажу; Актив здатний в майбутньому приносити підприємству економічну вигоду (тобто дохід).

Наприклад, підприємство купило в механічний цех новий верстат з нормативним терміном служби 5 років.

Він буде відображений на рахунку 01 бухгалтерського балансу як основний засіб, тому що виконуються всі 4 умови.

По-перше, верстат буде використовуватися для виробництва продукції. По-друге, термін його експлуатації явно більше 1 року. По-третє, підприємство купило верстат для використання у виробничому процесі, а не на перепродаж. І, по-четверте, завдяки верстата буде створена продукція, яка після реалізації принесе підприємству прибуток.

Також зазвичай вартість об’єкта относимого до основних засобів повинна бути більше 40 000 рублів. Якщо вартість активу менше, його можна відобразити в бухгалтерському обліку в складі матеріально-виробничих запасів (але це залежить ще і від облікової політики самого підприємства).

Основні фонди діляться на дві великі групи основних фондів:

    Виробничі основні фонди – безпосередньо беруть участь в процесі створення продукції (верстати, обладнання та ін.). Невиробничі основні фонди – не пов’язані безпосередньо з процесом створення продукції (інфраструктура підприємства: їдальня, санаторій, стадіон і т. д.).

Види основних виробничих фондів (за ступенем безпосереднього впливу на предмети праці):

    Активні ОПФ – безпосередньо беруть участь в процесі виробництва (машини і обладнання, інструмент); Пасивні ОПФ – безпосередньо на предмет праці не впливають, але необхідні для нормальної роботи виробництва (будівлі, господарський інвентар).

Класифікація основних виробничих фондів або види основних засобів (по натурально-речовинного ознакою):

    Будівлі (виробничі корпуси, склади, лабораторії); Споруди (дороги, мости, тунелі, естакади); Внутрішньогосподарські дороги (дороги на території підприємства, колгоспу); Передавальні пристрої (тепломережі, електромережі, газопроводи – все, що передає енергію і речовини); Машини та обладнання: – робочі (верстати, доменні печі); – силові (генератори, турбіни); – вимірювальні і регулюючі прилади; – обчислювальна техніка; – автоматичне обладнання та лінії; – інші машини та обладнання; Інструмент (різаки, лещата, молотки та ін.; крім спеціального інструменту і оснастки); Транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, вагони, візки, крім транспортерів і конвеєрів, що відносяться до виробничого обладнання); Виробничий інвентар та приладдя (верстати, стелажі, тара, вентилятори); Господарський інвентар (столи, крісла, шафи, вішалки, копіювальні апарати, сейфи); Робочий, продуктивний і племінну худобу (коні, бики, корови, свиноматки); Багаторічні насадження (плодові сади, лісозахисні смуги); Інші фонди (музейні цінності, бібліотечні фонди).

Частка (питома вага,%) тієї чи іншої групи основних фондів в їх загальній вартості – це структура основних фондів.

Наприклад, на підприємствах машинобудування найбільшу питому вагу в структурі основних фондів мають: машини і обладнання – 45-50%, будівлі – 35%.

Крім того, слід зазначити, що в складі основних засобів враховуються і капітальні вкладення на поліпшення земель (зрошення, осушення і т. п.), а також капітальні вкладення в орендовані основні засоби, об’єкти природокористування (вода, ліси, рудники) та земельні ділянки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні фонди, засоби і нематеріальні активи